Vårt bidrag

CIVAC skal bidra til at ressursene i avfall får en best mulig utnyttelse i etablerte og nye bruksområder og verdikjeder. CIVAC skal lede an i å skape sirkulærøkonomiske gevinster for klyngebedriftene og for samfunnet.

Vår visjon

Skape nye sirkulære verdikjeder av resirkulerte ressurser, og ny teknologi, som gir deltakerbedriftene økt verdiskaping og konkurransekraft.

CIVAC – Circular value cluster – en ledende aktør i utviklingen av bærekraftige samfunn.

Felles målsetting gir nye muligheter

Ressursklyngen CIVAC åpner nye muligheter. Vi er en ressursklynge med medlemmer samlet om ett felles mål. Vi skal skape nye sirkulærøkonomiske verdikjeder som igjen er med på å skape vekst for medlemmene våre – basert på resirkulerte ressurser og ny teknologi.

Er du en gründer som sitter inne med en idé – men trenger sparringspartnere til å sette ideen til livs? Bli medlem i dag!

I CIVAC har du mulighet til å jobbe tett sammen med en rekke bedrifter og aktører om bærekraftig innovasjon.

Vi i CIVAC har som mål å skape nye sirkulærøkonomiske verdikjeder som gir medlemsbedriftene våre økt verdiskapning og konkurransekraft basert på resirkulerte ressurser og ny teknologi.

Alt fra den store isolasjonsprodusenten GLAVA på Stjørdal som lager isolasjon av syltetøyglass samlet inn i Trøndelag – til småskalaprodusenten Circumar som blant annet lager hagemøbler fra plastgranulat laget av plast fra havbruksnæringen. Granulatet er laget av en annen medlemsbedrift – Oceanize.

Det er store omstillingsbehov knyttet til bransjene som opererer i dette segmentet blant annet for å etterkomme strengere krav til materialgjenvinning samt de overordnede politiske strategier om omlegging til en grønnere og mer sirkulær økonomi.

I CIVAC får lokale gründere anledning til å skinne, kompetent kapital blir aktivert og bedriftene i klyngen får styrket sitt strategiske arbeid i tråd med globale innovasjonstrender.

Klyngen består i dag av 26 bedrifter og institusjoner fra Trøndelag og Møre og Romsdal.

CIVAC skal bidra til at ressursene i avfallet får en best mulig utnyttelse i etablerte og nye bruksområder og verdikjeder og vi skal lede an i å skape sirkulærøkonomiske gevinster for klyngebedriftene og for samfunnet.

Ressursklyngen

I CIVAC får lokale gründere anledning til å skinne, kompetent kapital blir aktivert og bedriftene i klyngen får styrket sitt strategiske arbeid i tråd med globale innovasjonstrender.

Klyngen består i dag av 26 bedrifter og institusjoner fra Trøndelag og Møre og Romsdal.