En viktig arena for framtiden

– Vi ønsker å bidra til at CIVAC jobber fram en tydelig og klar strategi på arbeidet videre, og vi hjelper gjerne til slik at planlagte prosjekter blir gjennomført, sier daglig leder i Proneo, Per Anders Folladal.

Fra sine kontorer plassert over store deler av Trøndelag har Proneo som målsetting å bidra til økt nyskaping og utvikling av et innovativt og bærekraftig næringsliv.

Selskapet har sitt utspring fra Verdal på starten av 2000-tallet da det ble satt i gang en storstilt aksjon for å få opp et skadeskutt næringsliv i kommunen. En vellykket omstillingsperiode på 5-6 år resulterte i at antall arbeidsplasser ble doblet, og det er i dag over 3.000 som jobber i Verdal Industripark, Norges tredje største.

Framtidsrettet og innovativ

I dag hjelper Proneo oppstartsselskaper, offensive bedrifter og næringsklynger med forretningsutvikling, prosjektledelse og innovasjonsprosesser.

– Vi har i dag 20 ansatte i Proneo, hvor hovedvekten sitter her på Verdal. Ellers har vi kontorer over hele Trøndelag. Avfallsbransjen i Midt-Norge er veldig framtidsrettet og innovativ i måten de tenker på. De har fra før god kultur på samarbeid mellom de ulike selskapene, og da de luftet tankene om å starte denne sirkulærklyngen, tenkte vi at det var en gylden mulighet til å bli med å forme et spennende initiativ innenfor bærekraftig sirkulærøkonomi, sier daglig leder i Proneo, Per Anders Folladal.

Strategisk hjelp

Proneo har siden starten vært med å hjelpe CIVAC å finne sin form når det kommer til strategisk tankegang og hvordan de skal utvikle en dynamisk klynge. Bærekraft og sirkulærøkonomi er bunnplanken i CIVAC sitt formål, og sammen med alle medlemsbedriftene skal CIVAC bidra til at ressursene i avfallet får en best mulig utnyttelse i etablerte og nye bruksområder og verdikjeder. CIVAC skal lede an i å skape sirkulærøkonomiske gevinster for klyngebedriftene og for samfunnet.

– Det er morsomt og inspirerende å se at avfallsselskapene selv ønsker å ta en tydelig rolle i arbeidet med det grønne skiftet. For vår del ønsker vi å hjelpe CIVAC med å utvikle en tydelig retning, hjelpe dem med å få med de riktige aktørene, samt hjelpe dem med å få realisert prosjekter som gir gode resultater, sier prosjektleder Torhild Aarbergsbotten i Proneo.

Ung klynge

Hun er også klar på at CIVAC har et kjempepotensial, men at det fortsatt er en tidlig fase i prosessen.

– Dette er en ung klynge, og den ble ikke startet på et gunstig tidspunkt. Da med tanke på pandemien. Likevel har vi veldig stor tro på at dette er en klynge som har muligheten til å utgjøre en forskjell, sier Aarbergsbotten videre.

Hun trekker fram plukkanalyseprosjektet som CIVAC holder på med akkurat nå som et relevant og spennende prosjekt.

– Vi i Proneo bidrar med hestekrefter og kompetanse og er en fleksibel ressurs for CIVAC. CIVAC har mye spennende på gang, og vi tror dette kan bli en klynge som resten av Norge kan se og lære av når gjelder arbeid med sirkulærøkonomi og bærekraft i praksis, avslutter Folladal og Aarbergsbotten.

Del artikkelen:

Lignende artikler