En katalysator for bærekraftig innovasjon

CIVAC – Circular Values Cluster – skaper nye sirkulærøkonomiske verdikjeder med mål om økt verdiskapning og konkurransekraft basert på resirkulerte ressurser og ny teknologi.

Felles målsetting gir nye muligheter

Ressursklyngen CIVAC åpner nye muligheter. Vi er en ressursklynge med medlemmer samlet om ett felles mål. Vi skal skape nye sirkulærøkonomiske verdikjeder som igjen er med på å skape vekst for medlemmene våre – basert på resirkulerte ressurser og ny teknologi.

Er du en gründer som sitter inne med en idé – men trenger sparringspartnere til å sette ideen til livs? Bli medlem i dag!

I CIVAC har du mulighet til å jobbe tett sammen med en rekke bedrifter og aktører om bærekraftig innovasjon.

Vi i CIVAC har som mål å skape nye sirkulærøkonomiske verdikjeder som gir medlemsbedriftene våre økt verdiskapning og konkurransekraft basert på resirkulerte ressurser og ny teknologi.

Alt fra den store isolasjonsprodusenten GLAVA på Stjørdal som lager isolasjon av syltetøyglass samlet inn i Trøndelag – til småskalaprodusenten Circumar som blant annet lager hagemøbler fra plastgranulat laget av plast fra havbruksnæringen. Granulatet er laget av en annen medlemsbedrift – Oceanize.

Det er store omstillingsbehov knyttet til bransjene som opererer i dette segmentet blant annet for å etterkomme strengere krav til materialgjenvinning samt de overordnede politiske strategier om omlegging til en grønnere og mer sirkulær økonomi.

I CIVAC får lokale gründere anledning til å skinne, kompetent kapital blir aktivert og bedriftene i klyngen får styrket sitt strategiske arbeid i tråd med globale innovasjonstrender.

Klyngen består i dag av 24 bedrifter og institusjoner fra Trøndelag og Møre og Romsdal.

CIVAC skal bidra til at ressursene i avfallet får en best mulig utnyttelse i etablerte og nye bruksområder og verdikjeder og vi skal lede an i å skape sirkulærøkonomiske gevinster for klyngebedriftene og for samfunnet.

Hva gjør vi

– og hvorfor gjør vi det?

Gjennom en podcast-serie på åtte episoder med spennende kunnskapsrike mennesker går vi i dybden på sirkulærøkonomiske verdikjeder som gir økt verdiskapning og konkurransekraft. Vi ønsker med dette å skape en bredere forståelse om målene vi har satt oss og begrepene knyttet til dem.