Hva gjør vi

– og hvorfor gjør vi det?

Gjennom en podcast-serie på åtte episoder med spennende kunnskapsrike mennesker går vi i dybden på sirkulærøkonomiske verdikjeder som gir økt verdiskapning og konkurransekraft. Vi ønsker med dette å skape en bredere forståelse om målene vi har satt oss og begrepene knyttet til dem. Podcastene hører du her.
Bilde av Lillian Strand

Motivasjon og begreper

I denne episoden møter vi, Lillian Strand som er Seniorrådgiver i Trøndelag Fylkeskomunne. Hun har en PhD ved Fakultet for Arkitektur og Design ved NTNU. Hun er opptatt av sosiale fellesskap og særlig barns anledning til å lære hvordan verden henger sammen gjennom praktiske ting.
Episode 1
Illustrasjonsbilde av Øystein Solevåg

Hvorfor god renovasjon og avfallshåndtering?

I denne episoden møter vi daglig leder av Årim AS, Øystein Solevåg. I denne samtalen gis det innsikt i hvordan en moderne rennovasjonsbedrift jobber lokalt, og hvordan de fjerner avfall på en god måte og ser etter fremtidens løsninger. Årim skal løse et avfallsproblem for folk og samfunn samtidig som de prøver å ombruke avfallet til noe nyttig.
Episode 2
Illustrasjonsbilde av Solveig J. Gilleberg

De unges utålmodighet

I denne episoden møter vi Solveig J. Gilleberg, som er miljørådgiver LCA for Rambøll. Solveig har Mastergrad i Fornybar energi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og har alltid hatt et ønske om å jobbe med noe som bidrar positivt for miljøet. I denne samtalen forteller hun om fokuset på sirkulær økonomi i avfallsbransjen, og nye innovative løsninger for å redusere et produkts miljøavtrykk - fra design til gjenvinning.
Episode 3
Illustrasjonsbilde av Eivind Kristoffersen

Hvorfor god renovasjon og avfallshåndtering?

I denne episoden møter vi Eivind Kristoffersen, som er senior manager i Sopra Steria. Eivind har bakgrunn som sivilingeniør innen maskin og data, og har en doktorgrad i digital sirkulær økonomi fra NTNU. I denne samtalen snakker vi om hvordan digitalisering og bærekraft henger sammen. Hvorfor er det så viktig å integrere i kjernevirksomheten, og hvilken rolle spiller de ulike leddene i verdikjeden?
Episode 4
Illustrasjon av Ivar Koteng

Hva hindrer endringer fra lineær til sirkulærøkonomi?

I denne episoden møter vi leder i eiendomsselskapet Koteng Holding, Ivar Koteng. Dagens tema er sirkularitet og gjenvinning i praksis. I tillegg til å være daglig leder er Ivar en samfunnsengasjert bestefar, og er opptatt av at jorda skal bli så bra som mulig for flest mulig. Hvilke utfordringer er det som gjør at omstillingen ikke går raskere? Manglende systemer, økonomi og for lite krav fra markedet er noen av faktorene Ivar peker på.
Episode 5
Illustrasjonsbilde av Therese Troseth Engan

Hvordan starte med Innovasjon?

I denne episoden møter vi Therese Troseth Engan, som er avdelingsleder i Innovasjon Norge Trøndelag. Samtalen handler om hvordan avfallsbransjen jobber med nyvinning og forbedringer for å utnytte ressursene våre bedre. For å få til dette er samarbeid på tvers av næringer og mellom offentlig og privat sektor sentralt. Hvordan setter man innovasjon i system, og hvordan kan man håndtere risiko?
Episode 6
Illustrasjonbilde av Hallstein Havåg

From pollution to solution

I denne episoden møter vi Hallstein Havåg. Dagens gjest er daglig leder i Miljøstiftelsen Bellona, og er utdannet sivilingeniør i energi, miljø og industriell økologi fra NTNU. Hvordan kan vi fra frivillighets hold skape en endring? Hør samtalen for å høre Hallstein sine tanker om det største problemet i vår tid og hvorfor han mener sannheitsforvitring, falske fakta og apati er en stadig en større trussel.
Episode 7
Illustrasjon av Asle Hasselvold

Bærekraft og samarbeid som vekstformel

I denne episoden møter vi Asle Hasselvold. Asle er utdannet Sivilagronom fra NMBU/NLH og er styreleder for Civac. Det vil være viktig å etablere flere felles utviklingsprosjekter for å skape flere eller bedre ressurser av avfallet vårt. Hvorfor trenger vi Civac, og hvordan samarbeider man best mulig i klyngeform på tvers av bedrifter og bransjer?
Episode 8