Vårt bidrag

CIVAC skal bidra til at ressursene i avfall får en best mulig utnyttelse i etablerte og nye bruksområder og verdikjeder. CIVAC skal lede an i å skape sirkulærøkonomiske gevinster for klyngebedriftene og for samfunnet.

Vår visjon

Skape nye sirkulære verdikjeder av resirkulerte ressurser, og ny teknologi, som gir deltakerbedriftene økt verdiskaping og konkurransekraft.

CIVAC – Circular value cluster – en ledende aktør i utviklingen av bærekraftige samfunn.

Ressursklyngen

I CIVAC får lokale gründere anledning til å skinne, kompetent kapital blir aktivert og bedriftene i klyngen får styrket sitt strategiske arbeid i tråd med globale innovasjonstrender.

Klyngen består i dag av 26 bedrifter og institusjoner fra Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland og Innlandet.