CIRCULAR VALUES CLUSTER

Vi gjør framtiden grønnere

Sirkulære verdikjeder av resirkulerte ressurser
IVAR IKS utlover, sammen med Sesam Ressurs og tre andre avfallsselskaper, utviklingsmidler til bedrifter eller forskningsinstitusjoner som kan finne en løsning for å sortere ut og gjenvinne enda mer av restavfallet.
Ved VIPsenteret på Verdal har Proneo opprettet Robotlaben. Tore Svartås, prosjektleder Smart Manufacturing, og Henrik Skjørstad, prosjektleder Robotlaben, tok oss imot og fortalte om tilbudet.
10. og 11. januar gjennomførte vi SeSammens Kommunikasjonsforum. Fokuset for samlingen var å finne områder selskapene i SeSammen kan samarbeide om innen kommunikasjon.
Som en del av Trondheim kommunes «Fra avfall til ressurs»-prosjekt, gjennomførte samarbeidsgruppen CIVAC, Trondheim kommune og TRV Gruppen nylig en workshop med fokus på resirkulering av plast.
Du har kanskje sagt hei til han allerede? 4. september startet Kim Mjønestrø som trainee hos oss i CIVAC.

Kommende arrangement

Ingen aktive arrangement per nå

Sirkulære verdikjeder av resirkulerte ressurser

I CIVAC skaper vi nye sirkulære verdikjeder av resirkulerte ressurser, og ny teknologi, som gir deltakerbedriftene økt verdiskaping og konkurransekraft. I klyngen har vi gode eksempler på nettopp dette.

AZETZ logo

Besitter dybdekunnskap innen bærekraftsrapportering, og har utviklet gode verktøy innen dette segmentet

Med resirkulert glass og høy isolasjonseffekt, er produktene fra Glava Isolasjon blant markedets mest miljøvennlige

OCEANIZE logo

Gjenvinner plast fra flytekrager, fôrslanger og tau, og foredler dette til plastgranulat for videresalg og ombruk

Statkrtaft logo

Gjennom omstilling til fornybare brensler, energigjenvinning fra avfallsforbrenning og utnyttelse av spillvarme blant annet fra industri, medvirker vi til det grønne skiftet

Vi har stor tro på å dele erfaringer og kunnskap med andre. Målet må være å bidra til kunnskap og utvikling, og samtidig bidra til verdiskapning.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta nyheter om oss og våre medlemmer, samt relevante saker fra Norge og EU.

Ved å melde deg på samtykker du til at vi kan sende deg informasjon pr. epost. Navn og e-postadresse lagres og brukes utelukkende for dette formålet.