CIRCULAR VALUES CLUSTER

Vi gjør framtiden grønnere

Sirkulære verdikjeder av resirkulerte ressurser
Si velkommen til det nyeste tilskuddet i CIVAC – Prios Kompetanse
Vi ønsker Ingjerd Olden Bunkholt fra TRV-gruppen velkommen som nytt styremedlem hos oss i CIVAC.
Gjennom en serie på åtte podcaster går vi i dybden på sirkulærøkonomiske verdikjeder som gir økt verdiskapning og konkurransekraft.
Høsten 2022 tilbyr Trøndelag høyere yrkesfagskole for første gang et studium innen sirkulær økonomi.
Statkraft Varme har en viktig rolle i avfallshierarkiet. Forbrenningsanlegget på Heimdal i Trondheim er det siste stoppestedet for restavfallet i Trøndelag.

Kommende arrangement

There is no Event

Sirkulære verdikjeder av resirkulerte ressurser

I CIVAC skaper vi nye sirkulære verdikjeder av resirkulerte ressurser, og ny teknologi, som gir deltakerbedriftene økt verdiskaping og konkurransekraft. I klyngen har vi gode eksempler på nettopp dette.

Circumar logo

En medlemsbedrift som utvikler og produserer møbler i Norge med resirkulert plast fra oppdrettsnæringen

Glava logo

Med resirkulert glass og høy isolasjonseffekt, er produktene fra Glava Isolasjon blant markedets mest miljøvennlige

Komprimo logo

Har utviklet en avfallsbøtte som presser sammen plastemballasje, restavfall og papir

Statkrtaft logo

Gjennom omstilling til fornybare brensler, energigjenvinning fra avfallsforbrenning og utnyttelse av spillvarme blant annet fra industri, medvirker vi til det grønne skiftet

Vi har stor tro på å dele erfaringer og kunnskap med andre. Målet må være å bidra til kunnskap og utvikling, og samtidig bidra til verdiskapning.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta informasjon om kurs, arrangement og annen informasjon om hva vi driver med.

Ved å melde deg på samtykker du til at vi kan sende deg informasjon pr. epost.