Kompetanse-workshop for plastbransjen i Midt-Norge

I samarbeid med Trondheim kommune og TRV Gruppen arrangerte vi i CIVAC en ny workshop for plast torsdag 30. mai. Temaet for workshopen var kompetanseprogram for plastbransjen i Midt-Norge.

Workshopen er en del av satsningen til Trondheim kommune, Fra avfall til ressurs, hvor en av målsettingene er å øke sirkulariteten av plast som er i omløp for et mer sirkulært samfunn. Som et ledd i dette arbeidet inviteres aktører fra plastbransjen i Midt-Norge til å delta på workshop, slik at vi sammen kan utvikle sirkulære løsninger og nye forretningsmodeller for plast. Tema denne gang var bransjerelatert kompetanseprogram for regionen, et ønske som ble løftet frem under forrige workshop.

Over 30 engasjerte deltagere, som sammen representerte alle leddene av verdikjeden for plast i Midt-Norge, deltok i den sammenheng på en dag fylt med spennende innlegg og konstruktive diskusjoner.

  • Thor Kamfjord, direktør bærekraft og samfunnsansvar i Norner, startet dagen med å presentere en plastbransje i endring hvor EUs regulatoriske krav står for døren.
  • Kathrine Kirkevaag, leder team sirkulære løsninger i Mepex, fulgte så opp med bransjeløsning for resirkulering av plastrør, et prosjekt Mepex kjører i samarbeid med blant annet Pipelife Norge AS.
  • Prios Kompetansesenter, Trøndelag Høyere Yrkesfagskole, 2i kompetanse og Plastic Research Cooperation Group (NTNU) belyste utfordringene og mulighetene tilknyttet plastkompetanse i Norge.

 

Siste del av dagen ble så avsatt til gruppearbeid hvor tanker, ønsker og behov knyttet til et kompetanseprogram for plastbransjen ble diskutert og løftet frem. Diskusjonene viste at det var stor enighet blant deltagerne om å videreføre nettverket disse samlingene byr på, og at utviklingen av kompetanseprogram for bransjen følges opp videre. Disse tilbakemeldingene og andre punkter fremmet under diskusjonene vil bli tatt med i det videre arbeidet av oss i CIVAC, i samarbeid med de andre interessentene i nettverket. Sammen skal vi fremover se på mulighetene for å realisere et slikt kompetanseprogram i Midt-Norge.

Del artikkelen:

Lignende artikler