Årsmøte og strategisamling i CIVAC

6. og 7. mai ble det avholdt årsmøte og strategisamling for CIVAC. Resultatet ble nye styremedlemmer og gode innspill på ny strategi for perioden 2025-2030.
Årsmøte

6. mai ble årets årsmøte for CIVAC gjennomført. Her ble årsmelding, regnskap og budsjett gjennomgått og godkjent. Det ble også noen utskiftninger i styret. Vi takker med det Katja Samara, Rolf Ovesen og Jack Ødegård for sin innsats og verdifulle innspill i perioden som har vært, og ønsker Bård Olav Sugustad fra ReMidt IKS, Tove Hatling Jystad fra Grønt kompetansesenter Mære – Skjetlein og Harald Ratchje fra Azets Insight AS velkommen inn. Samtidig fortsetter Asle Hasselvold som styreleder og Ingjerd Olden Bunkholt som styremedlem.

 

Bård Olav Sugustad, Tove Hatling Jystad og Harald Ratchje
Strategisamling
CIVACs strategi for perioden 2020-2025 er i ferd med å foreldes, og det har i den forbindelse blitt kjørt en prosess i vår for å utarbeide en ny strategi for 2025-2030. Strategiarbeidet har blitt utført av Proneo, som også ledet strategisamlingen i etterkant av årsmøte. Her ble innspillene Proneo har hentet inn gjennom spørreskjema og intervju gjennomgått, og de la frem et forslag til strategiplan. Gode diskusjoner ledet til mange konstruktive tilbakemeldinger, og Proneo tar med seg disse inn i det videre arbeidet.
Del artikkelen:

Lignende artikler