Aktuelt

I tråd med Norges plaststrategi er Oceanize på Matmortua i Nærøysund godt i gang med å ruste Norge for å kunne behandle eget plastavfall fra havbruket.
Circumar på Sparbu lager møbler av 100 prosent resirkulert havplast, med et mål om å redusere de store mengdene plastavfall som ligger langs kysten. Men er vi som forbrukere villige til å betale for det et slikt produkt koster?
Industrikjempen Norske Skog Skogn og ressursklyngen CIVAC har tre ting felles. Begge satser offensivt på bærekraft, livslang læring og podkast som læringsmetode.
Vi ønsker Ingjerd Olden Bunkholt fra TRV-gruppen velkommen som nytt styremedlem hos oss i CIVAC.
Gjennom en serie på åtte podcaster går vi i dybden på sirkulærøkonomiske verdikjeder som gir økt verdiskapning og konkurransekraft.
Høsten 2022 tilbyr Trøndelag høyere yrkesfagskole for første gang et studium innen sirkulær økonomi.
Statkraft Varme har en viktig rolle i avfallshierarkiet. Forbrenningsanlegget på Heimdal i Trondheim er det siste stoppestedet for restavfallet i Trøndelag.
Fra 1. januar har vi fått med oss Danske Bank på laget. Vi ønsker dem hjertelig velkommen til CIVAC.
Visste du at vi i Midt-Norge potensielt kaster pant til en verdi av hele 21,4 millioner kroner?
– Vi tar sikte på å hele tiden være innovative og ledende i bransjen, sier Rolf Ovesen, daglig leder i Namdal Ressurs.
En stor del av det vi kaster i restavfall, kastes feil. Kun i overkant av 30 prosent av det som havner i restavfallet i Midt-Norge, hører faktisk til der.
– Vi ønsker å bidra til at CIVAC jobber fram en tydelig og klar strategi på arbeidet videre, og vi hjelper gjerne til slik at planlagte prosjekter blir gjennomført, sier daglig leder i Proneo, Per Anders Folladal.
Sammen med Salvesen & Thams AS, Azets og Danske Banke ønsker vi i CIVAC å invitere til et gratis webinar 1. desember om taksonomi og bærekraftsrapportering.
3. november ble det omsider gjennomført generalforsamling i CIVAC – noe forsinket på grunn av pandemien. Her ble det valgt et nytt styre som skal være med å forme CIVAC videre i tiden som kommer.
TRV-Gruppen i Trondheim ønsker å være en miljøbedrift som tilbyr kundevennlige og miljøriktige avfalls- og gjenvinningsløsninger. – CIVAC er en flott arena hvor både avfallsbransjen og andre kan møtes og jobbe fram løsninger som er til det bedre for miljøet, sier Henning N. Martinsen, daglig leder i Trondheim Renholdsverk.
Sammen med 10 interkommunale- og kommunale renovasjonsselskaper og private aktører i Midt-Norge skal CIVAC se på hvilke ressurser som finnes i det vi kaster i restavfallet. Nå er Mpex i RIR i gang med arbeidet.
CIVAC har i dag tildelt Mepex en kontrakt for gjennomføring av plukkanalyse av restavfall i hele region Midt-Norge.
EnglishNorwegian