Besøk av delegasjon fra Tsjekkia

Onsdag 24. april fikk vi i CIVAC, sammen med Proneo, besøk fra en tsjekkisk delegasjon, som en del av en større tur de var på i Trøndelag.

Den tsjekkiske delegasjonen var på et teknologibesøk til Trondheim og Verdal. Bakgrunnen for besøket var at de deltagende aktørene ønsket å sondere mulighetene for potensielle samarbeid og deling av erfaringer. Delegasjonen besto av representanter fra det tsjekkiske miljødepartementet, fra den tsjekkiske ambassade, utdannings- og FoU-miljø, og fra avfall-, vann- og avløpssektoren.

På Verdal sto vi i CIVAC, sammen med Proneo, for mottakelsen. Her ble det lagt opp til presentasjoner av Proneo og CIVAC, med påfølgende diskusjoner. Besøket ble så avsluttet med en omvisning på robotlaben til Proneo og Norsk Katapult.

Delegasjonen hadde på forhånd ønsket seg samtaleemner til besøket sitt hos oss i CIVAC. Derfor ble det i vår presentasjon fokusert på kommunale løsninger for avfallshåndtering, befolkningsadferd, løsninger inn mot matavfall, og utnyttelse av avfallsressurser.

Del artikkelen:

Lignende artikler