Nye muligheter for gjenbruk av rene og forurensede masser

I samarbeid med Industrinavet i Trøndelag inviterer vi til fagdag der vi ser nærmere på hvilke muligheter som finnes for gjenbruk av rene og forurensede masser. 

Fagdagen holdes på VIP-senteret på Verdal og ser på de mulighetene som ligger i gjenbruk av slike masser, hvilke utfordringer vi har og hva fremtidens marked vil være for slike masser.

Fagdagen er for alle som:

  • jobber innen entreprenørbransjen og som kjenner på dette hver dag.
  • skal planlegge og være rådgivere i slike prosjekter og tiltak
  • skal bestille og eie slike prosjekter

Hvorfor delta?

Få informasjon om muligheter og utfordringer som ligger i gjenbruk av rene og forurensede masser. Under fagdagen vil du få en bedre forståelse for de krav som vil komme og hvilke tekniske rensemuligheter som eksisterer og er under utvikling.

Workshop etter selve fagdagen åpner opp for å se på lokal samhandling og hvilke andre muligheter som finnes.

Påmeldingsfrist 28. april.

Program:

08:30 – 09:00
Dørene åpnes. Kaffe og mingling.

09:00 – 09:05
Velkommen v/Trond Norum, Civac og Tyson Weaver, Industrinavet i Trøndelag

09:05 – 09:20
Resultat undersøkelse tunge masser i regionen.
Bjørnar Melby, NOKR – Norsk Konstruksjonsrådgiving AS
Mette Bye, Innherred Renovasjon

09:20 – 09:50
Regelverk og muligheter gravde masser.
Siri Greiff, Multiconsult AS

09:50 – 10:20
Regelverk og muligheter betong, bunden og ubunden bruk.
Christian John Engelsen, SINTEF

10:20 – 10:50
Vårt arbeid med den sirkulære verdikjeden.
Per Einar Dahl , Overhalla Betongbygg AS

10:50 – 11:10
Pause og mingling og noe å bite i.

11:10 – 11:40
Nye Veiers krav til klima og miljø, og hvordan dette kan gi bærekraftig massehåndtering.
Mikkel Hedegaard, Nye Veier AS

11:40 – 12:05
Masser til deponi: Erfaringer og hva er deponiets rolle?
Marte Liaklev, Innherred Renovasjon

12:05 – 12:30
Nye tekniske løsninger og muligheter for gjenbrukt masser.
Christian John Engelsen, SINTEF

12:30 – 13:00
Lunsj

13:00 – 15:00
Workshop: Hvordan kan vi i regionen samhandle for å kunne ta i bruk resirkulerte gravemasser og betong/tegl?

Påmelding kan gjøres HER

Del artikkelen:

Lignende artikler