Resirkulering og ombruk gjort enkelt

Loopfront tror at enhver organisasjon har kraft til å skape store ting, til å både drive og leve sirkulært og bærekraftig – gjennom god håndtering av ressurser og samarbeid gjennom hele verdikjeden. Noe vi i CIVAC kan stille oss 100 prosent bak.

Loopfront er et teknologiselskap som står bak en gjenbruksplattform for byggenæringen – og den første i sitt slag. Loopfronts ambisjon er å ligge i front av teknologiutviklingen for ombruksløsninger i byggebransjen.

– Vi har utviklet en plattform for ombruk av byggematerialer og møbler. Den legger til rette for gjenbruk, redesign og resirkulering. Plattformen forenkler og sikrer samarbeid mellom aktører innen bygg- og anleggsbransjen, og senker dermed terskelen for å komme i gang med slike sirkulære prosjekter, forteller daglig leder i Loopfront Michael Curtis.

Plattformen skal gi brukerne i nettverket bedre beslutningsgrunnlag, blant annet ved å synliggjøre tallene for CO2 og økonomien knyttet til materialkostnader, logistikk og transport.

Selve ideen til Loopfront oppsto under et stort byggeprosjekt med miljøambisjoner.

– Da vi oppdaget at det ikke fantes digitale verktøy for ombruk av byggematerialer eller inventar, ble målet om en bærekraftig, sirkulær bygg- og eiendomsnæring til et selskap. Vi tror på sirkulær økonomi som en måte å leve på, drive forretninger og lede organisasjoner på, og vi er opptatt av sirkulær forvaltning av ressurser, som skåner miljøet både lokalt og globalt, sier Curtis.

Arbeidet til Loopfront høster lovord og oppmerksomhet i både inn- og utland. Selv vår egen statsminister har rost gjengen i den framtidsrettede bedriften.

Byggenæringen står for en betydelig andel av både klimagassutslipp og avfallsproduksjon, og her er det et stort potensial for mer bærekraftige løsninger. Jeg håper de lykkes – Statsminister Erna Solberg

I 2019 ble den første digitale plattformen for ombruk og sirkulære prosesser tatt i bruk

Noen år etterpå – i 2121 – ble 2. generasjon av plattformen lansert. Den tar for seg hele verdikjeden. Fra kartlegging og dokumentering, til samhandling, logistikk og rapportering.

Raske tall:

  • 300 milliarder euro er verdien av materialer som hvert år kastes i EU
  • 2,017 milliarder euro brukes hvert år på innkjøp av nye materialer i EU
  • 15% av nye materialer i et prosjekt blir kastet

Dette ønsker Loopfront å gjøre noe med.

 

 

De er i dag 16 ansatte fordelt på kontorer i Trondheim, Oslo og Stockholm. De jobber også med å etablere et kontor i Tyskland. I september lanserer de enda en ny plattform.

– For å starte opp et ombruksprosjekt, må man først vite hvilke ressurser man faktisk har, og i hvilken stand de er. Materialkartlegging er derfor første steg. Da registreres materialene i plattformen, og man får full oversikt over prosjektets sparepotensiale. Loopfront beregner hvor mye CO2 og hvor mange kilo avfall som spares, i tillegg til å estimere kostnadsbesparelser ved ombruk, sier Curtis.

Loopfront har blant annet prøvd ut den digitale plattformen sammen med Asker kommune i et par år. Et arbeid som i aller høyeste grad har båret frukter. Asker var på jakt etter måter å stimulere til ombruk i forbindelse med at de skulle slå seg sammen med kommunene i Røyken og Hurum.

‒ Sammen utviklet vi en softwarepilot skreddersydd for å registrere alt inventar i 25 lokasjoner som ble påvirket av sammenslåingen. Vi la også inn hva det ville koste å kjøpe tilsvarende nye møbler og hvor mye CO2 som ble spart om kommunen i stedet brukte ting om igjen, forklarer Curtis.

 

Piloten gjorde det rett og slett svært mye enklere å finne ut om det man trengte allerede fantes et annet sted i et av de andre 24 lokasjonene – Michael Anthony Curtis

Samarbeidet mellom Akser kommune og Loopfront førte til at kommunen sparte hele 11 millioner koner ‒ og 107 tonn CO2. I tillegg til de 107 tonnene med CO2, er også 62 tonn avfall blitt «borte».

‒ Tenk hvis flere kommuner tok kontakt med oss og vi klarte det samme med dem. Da blir kommune-Norge sirkulær. Bare i Norge kaster vi 1,9 millioner tonn materialer hvert år, det samme som nesten en million teslaer. Jeg mener at det vi driver med kan bidra til å redde verden, og det gjør jobben vår virkelig meningsfylt, sier Curtis.

– Vi trenger flere utviklere og rådgivere som kan hjelpe oss med å redde verden. Hvis noen kjenner seg kallet, ligger stillingene ute på vår hjemmeside, loopfront.com, legger Curtis til.

Vi i CIVAC er veldig fornøyde med å ha Loopfront på laget, og ser fram til å se hva vi sammen kan få til i fremtiden.

 

Del artikkelen:

Lignende artikler