Bærekraftig isolasjon

Har du noen gang tenkt på at syltetøyglasset du leverer til gjenvinning en dag kan havne i veggen din når du pusser opp?

Hos Glava i Stjørdal tenker de miljø alt de gjør. Med blant annet resirkulert glassemballasje og vindusglass fra Trøndelag lager de isolasjon på en bærekraftig måte.

– Vi er en fabrikk med rundt 60 ansatte som produserer glassull til bruk som isolasjon og som er en totalleverandør av isolasjonsprodukter for norske forhold. Vi har fabrikker her på Stjørdal og i Askim og på den måten dekker vi hele landet, forteller Jan-Dag Aaen, fabrikksjef hos Glava i Stjørdal.  

Glava har vært medlem av CIVAC siden starten. Muligheten for å være del av et større nettverk, og på den måten kunne være aktiv med å jobbe med prosjekter som kommer både forbrukere og bedriften til gode, var hovedgrunnen til at de valgte å melde seg inn.

Vi er avhengige av at forbrukerne sorterer glassemballasjen riktig.

Glavas fabrikk i Stjørdal er en fabrikk med lange tradisjoner, og er en av hjørnesteinsbedriftene i området. De har drevet døgnkontinuerlig produksjon i Stjørdal siden fabrikken åpnet høsten 1965.

– En annen grunn til at vi valgte å melde oss inn i CIVAC er at vi ønsker å hele tiden å utvikle oss og finne måter å drive mest mulig bærekraftig. Vi ønsker at mest mulig av det råstoffet som vi får inn – som i neste omgang blir glassull– kommer fra nærliggende områder. På den måten kan vi kutte ned det miljømessige avtrykket når det kommer til frakt. I tillegg har vi gjennom årene utviklet oss i den retning av vi komprimerer isolasjonen ned til en femtedel av den opprinnelige størrelsen før vi sender produktene ut med trailerne. Det gjør kort fortalt at et trailerlass blir fem ganger så stort når det havner i veggen hos sluttkunden. Pakkene tar mindre plass og gir færre biler på veien. Færre kjøreturer gir mindre utslipp, sier Aaen.

 

Glassullen som blir produsert i Stjørdal består av 80 prosent resirkulert glass. Gamle bilruter, vinflasker og syltetøyglass knuses hos Norsk Gjenvinning før det går rett inn i produksjonen hos Glava. Isolasjonen ender så opp i veggen hos sluttkunden som på sin side både kutter strømregningen sin og sparer samfunnet for energi.

Glava tar i mot mellom 7.000 og 10.000 tonn med resirkulert glass fra Sirkel Glass.

– For at vi skal kunne bruke glass som blir levert inn på miljøstasjoner her i Trøndelag, er vi avhengige av at forbrukerne sorterer det riktig. Det kan ikke plutselig komme en keramikk-kopp eller lignende. Det skal veldig lite feilsortert råstoff til før utstyret vårt blir ødelagt og må skiftes, sier Aaen og legger til at de ønsker å kunne samarbeide tettere med renovasjonsselskapene i Trøndelag slik at tilgangen på råstoff blir mer nærliggende og mer bærekraftig enn det den er i dag.

 

 

Hvis du tenker at 22 vinflasker er nok råstoff til å kunne produsere en pakke isolasjon på ti kilo – blir det fort synlig hvor mye som faktisk produseres hos fabrikken i Stjørdal.

– Vi kan produsere rundt 50 tonn isolasjon i løpet av ett døgn, sier Aaen.

Tilgangen på råstoff må bli mer nærliggende og mer bærekraftig enn det den er i dag.

Fremover tenker Aaen og resten av de ansatte hos Glava å fortsette å tenke miljø og bærekraft i utviklingen av isolasjon.

– Dette med isolasjonsevne og tykkelse på isolasjonen er noe vi jobber mye med, og som kan være med på å gi miljømessige gevinster på sikt, sier Aaen.

Vi i CIVAC ønsker Glava lykke til med det videre arbeidet, og ser fram til potensielle samarbeid i tiden som kommer.

 

Del artikkelen:

Lignende artikler