– Skal være best i bransjen

– Vi tar sikte på å hele tiden være innovative og ledende i bransjen, sier Rolf Ovesen, daglig leder i Namdal Ressurs.

Namdal Ressurs holder til i Namsos og er det de selv beskriver som en totalleverandør av avfallsløsninger til avfallsbransjen. Det hele startet tilbake i 1991, og de har siden den gang levert utstyr og annet forbruksmateriell til avfallsbransjen over hele Norge. De er i dag sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001- og 14001-standarder.

– Nå er vi i sluttspurten på et prosjekt som vi har brukt rundt fire millioner kroner på å få i land. Vi har utviklet en digital adgangskontroll/digital plattform eller digital nøkkel om du vil, for de ulike avfallsløsningene vi leverer. Det er et veldig spennende prosjekt, og vi hadde kick-off for prosjektet i slutten av oktober, forklarer Ovesen.

Med fra starten

CIVAC var med fra starten og ga støtte til prosjektet, og den digitale plattformen er nå operativ i Trondheim i samarbeid med Trondheim Renholdsverk, fungerer som et lite pilotprosjekt. Ifølge Ovesen har det fungert veldig bra til nå.

Bærekraft er veldig viktig i dag. Uansett hvilken næring du driver i – Rolf Ovesen

– Vi har gjennom årene sett et forbedringspotensial når det kommer til adgangskontroll og sensorplattform i bransjen, og derfor valgte vi å utvikle vår egen plattform/elektronikk som gjør at vi kan ta mer eierskap og kontroll over produkt og informasjon. Det er veldig mye spennende som skjer både hos oss og i bransjen om dagen.

 

 

– Vi føler at vi nå har skapte et elegant, energigjerrig og enkelt verktøy som vil ha sitt eget grensesnitt om kunden ikke har et eksisterende system. Det er også mulig for kunden å implementere dette i sitt eget system gjennom et åpent API, slik at man slipper å ha flere systemer å forholde seg til, fortsetter Ovesen.

Mye som skjer

De er i dag i alt 30 ansatte, hvor 19 holder til i Norge, tre i Sverige og åtte ansatte i bedriften Fieldata som Namdal Ressurs nettopp kjøpte opp.

– Det er en rivende utvikling i bransjen, og det har det vært de siste årene. Vi skal stå i front i denne utviklingen, sier Ovesen.

ECOservice AS tilbyr service og vedlikehold på alt utstyr som bransjen bruker. De siste årenes utvikling av nye avfallsløsninger, med bruk av mekaniske og elektroniske enheter stiller stadig strengere krav til både service og vedlikehold.

ECOservice har med tiden opparbeidet et velfungerende system for service og vedlikehold av alle typer maskiner og containere som i dag brukes i avfallsbransjen.

Bærekraft i alt vi gjør

Bærekraft og sirkulærøkonomi er to stikkord som er sentrale i måten Namdal Ressurs legger opp arbeidet sitt på i dag. De utarbeider for eksempel en egen bærekraftsrapport hvor de ser på seg selv gjennom lupe for å sikre at de gjør sitt for at vi som samfunn skal klare å nå FNs bærekraftsmål. Her setter de seg også flere mål for hvordan de som bedrift kan bidra for miljøet.

 

 

– Bærekraft er veldig viktig i dag. Uansett hvilken næring du driver i, så er bærekraft noe du absolutt må tenke på i dag. Vi tenker bærekraft i alt vi foretar oss. Fra hvilke råvarer som blir brukt i våre produkter, hvilke leverandører vi får produkter fra, til transport og montering. Vi har for eksempel avtale med flere attføringsbedrifter (ASVO) i hele landet som står for monteringen av containere for oss. Vi legger også til rette for å ha trainee i bedriften, og på den måten bidra til å få nye unge arbeidstakere, sier Ovesen.

Økt digitalisering

Han er klar på at viktigheten av kildesortering og korrekt innsamling av avfall kommer til å øke i tiden framover.

– Mye kommer til å bli digitalisert og automatisert i framtiden, men det er uansett vi som brukere som må sortere avfallet rett. Jeg tror også at vi i framtiden må belage oss på å sortere i flere fraksjoner enn det vi har i dag, mener Ovesen.

 

Del artikkelen:

Lignende artikler