21,4 millioner kroner rett i søpla

Visste du at vi i Midt-Norge potensielt kaster pant til en verdi av hele 21,4 millioner kroner?

I høst har CIVAC stått i bresjen for den største plukkanalysen av husholdningsavfall som noen gang er blitt gjort i Norge.

Åtte interkommunale- og kommunale renovasjonsselskaper og to næringsaktører i Midt-Norge har levert fra seg restavfall fra husholdninger, hytterenovasjon og gjenvinningsstasjoner – som igjen har blitt nøye analysert for å undersøke hvor flinke vi som forbrukere faktisk er til å sortere rett. To andre eksterne interkommunale og kommunale renovasjonsselskaper har også levert fra seg egne tall som danner grunnlaget for analysen.

I prosjektet ble det levert totalt 10,37 tonn restavfall fra husholdninger og hytter/fritidsboliger. Her ble det igjen funnet pant til en verdi på 2.115 kroner, og av disse var det mest aluminiums-bokser.

Penger ut av vinduet

– Men så kommer det som er litt spennende. Hvis vi går ut fra Kostra-tallene fra 2020, som viser at IKS/Kommunal renovasjon i Midt-Norge samlet inn cirka 105.000 tonn restavfall fra henteordningen (hytter og hus) i 78 kommuner. Hvor store panteverdier skjuler seg da i denne fraksjonen totalt? Verdien – slik vår analyse gir grunnlag til – tilsvarer at det kastes pant for hele 21,4 millioner kroner rett i restavfallet, sier daglig leder for CIVAC, Trond Norum.

Ingen steder i verden er det mer effektivt å pante enn i Norge

– Vi har ikke regnet på plast og/eller alluminiumsverdien her, kun pant, legger han til.

En ting er verdien som ligger i panten på flasker og annen drikkeemballasje. En annen ting er at alle flasker og bokser også er verdifulle råvarer. Selv en tom flaske er full av energi, og mange blir overrasket over hvor stor miljøgevinst panting faktisk gir. Hvis du for eksempel panter to halvlitersflasker sparer du nok energi til at du kan høre musikk på telefonen din i 40 døgn i strekk.

En vei å gå

Hvordan skal vi klare å hindre at så mye havner i restavfallet?

– Å ettersortere restavfallet for å få ut panten som pant vil nok være utfordrende, nesten umulig kan en si. Vi som forbrukere må sørge for at panten leveres dit den skal og at vi rett og slett ikke kaster pengene ut av vinduet, mener Norum.

Liten innsats – stor verdi

Det koster så lite for å få så mye. Visste du at alle steder som selger drikke med pantemerke er pliktige til å ta imot pant i rimelige mengder? Neste gang du drikker opp en vannflaske på farten – stikk innom nærmeste kiosk og pant over disk.

Ingen steder i verden er det mer effektivt å pante enn i Norge. Hver eneste flaske og boks du panter, sparer miljøet gjennom mindre energibruk og reduserte klimagassutslipp. Sammenlignet med å kaste den i restavfallet, sparer en aluminiums-boks like mye CO2 som en bil slipper ut hvis den kjører 4 km. Og hver flaske du panter, sparer nok energi til å lade mobilen din helt full over 70 ganger.

Det er noe å tenke over neste gang du står og vurderer om du skal kaste flasken i restavfallet.

Del artikkelen:

Lignende artikler