REdu-studenter i sommerjobb

CIVAC har denne sommeren ansatt tre studenter gjennom REdu-programmet til Avfall Norge. Studentene skal innhente informasjon om gebyrordningene til renovasjonsselskapene i SeSammen.

I sommer har vi i CIVAC 3 NTNU-studenter ansatt hos oss: Mangus Gilje fra Samfunnsøknomi, Oda Krogseth Vikene fra Innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling, og Pia Salminen fra Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS). Studentene er ansatt gjennom REdu, avfalls- og gjenvinningsbransjens felles rekrutteringsprogram, etablert av Avfall Norge. Programmet søker å tiltrekke seg dyktige kandidater til bransjen ved å styrke fagtilbudet i høyere utdanning, fremme kompetanseutvikling, innovasjon, og forskning, samt synliggjøre bransjens muligheter.

Studentene har fått i oppdrag å kartlegge og analysere gebyrordningene til renovasjonsselskapene i SeSammen. SeSammen er et samarbeid mellom ti kommunale og interkommunale renovasjonsselskaper i Midt-Norge. Målet med SeSammen er å oppnå større felles planlegging og koordinering av avfallshåndteringen i regionen, inkludert utviklingen av gebyrordninger.

 

Bilde av REdu-studentene
Pia Salminen, Oda Krogseth Vikene og Magnus Gilje. Foto: Sofie Bergset Janols/REdu

 

Oppgavens omfang

Over 6 uker skal studentene innhente og analysere data for å utforme et gebyrregulativ for avfallshåndtering i regionen. Arbeidet deres omfatter følgende oppdrag:

  • Kartlegge eksisterende gebyrsystemer i regionen.
  • Undersøke og sammenstille en oversikt over gjeldende lovkrav for prising og differensiering av avfallshåndteringstjenester, inkludert regler om avfallstyper som kommuner er pålagt å ta imot uten gebyr.
  • Lage en oversikt over gjenvinningsgraden til selskapene og hvordan dette påvirkes av de nåværende gebyrsystemene.
  • Innhente informasjon og sammenligne andre relevante gebyrsystemer som har implementert «pay-as-you-throw»-prinsippet, både nasjonalt og/eller internasjonalt.

 

Denne oppgaven er spesielt viktig på bakgrunn av EUs nye krav om større differensiering i kommunale avfallsgebyrer basert på PAYT-prinsippet. PAYT innebærer at brukerne betaler avfallsgebyr etter mengden restavfall de leverer, noe som skal fremme bedre sortering og resirkulering. Dette EU-direktivet, som er EØS-relevant, forventes å bli et nasjonalt krav fra 2026. Renovasjonsselskapene i SeSammen må derfor forberede seg på å oppfylle disse kravene. Studentenes arbeid denne sommeren vil legge grunnlaget for en tenkt utforming av et nytt avfallsgebyrsystem i Midt-Norge, som kan bidra til mer effektiv og miljøvennlig avfallshåndtering i regionen.

CIVAC ser frem til resultatene av studentenes arbeid og hvordan deres innhentede data kan bidra til å forbedre gebyrordningene og avfallshåndteringen i Midt-Norge. Dette initiativet er et viktig skritt mot en mer bærekraftig avfallshåndtering i regionen.

 

Nysgjerrig på å vite mer?
Del artikkelen:

Lignende artikler

REdu-studenter i sommerjobb

CIVAC har denne sommeren ansatt tre studenter gjennom REdu-programmet til Avfall Norge. Studentene skal innhente informasjon om gebyrordningene til renovasjonsselskapene i SeSammen.

Les mer