Hva gjør vi – og hvorfor gjør vi det?

Gjennom en serie på åtte podcaster går vi i dybden på sirkulærøkonomiske verdikjeder som gir økt verdiskapning og konkurransekraft.

Vi i CIVAC har som mål å skape nye sirkulærøkonomiske verdikjeder som gir medlemsbedriftene våre økt verdiskapning og konkurransekraft basert på resirkulerte ressurser og ny teknologi.

– Det er store omstillingsbehov knyttet til bransjene som opererer i dette segmentet blant annet for å etterkomme strengere krav til materialgjenvinning samt de overordnede politiske strategier om omlegging til en grønnere og mer sirkulær økonomi. Vi har nå startet et opplæringsprogram i regi av Silvija Seres fra LØRN, med god støtte fra Proneo og Torhild Aarbergsbotten. Vi skal jobbe hardt på veien mot økt kompetanse og kunnskap og gi bredere forståelse om viktige begreper og mål for oss alle, sier daglig leder i CIVAC, Trond Norum.

Begrepene bærekraft, sirkulærøkonomi og innovasjon vil være sentrale og gjentakende temaer i læringsprogrammet. En god og klar forståelse av disse begrepne vil være viktig å få på plass slik at alle aktører, uavhengig av ståsted, bedrift og jobb, kan forstå hvor viktig sitt bidrag kan være i den store sammenhengen. Dette ønsker vi å få til med praktiske, konkrete eksempler som hver og en kan relatere seg til

De kommende ukene vil vi gjennom i alt åtte podcaster ta dere gjennom relevante og viktige begrep sammen med et knippe utvalgte gjester. Podcastene vil bli lagt ut på både Spotify og Youtube.

Her kan du se opptak av kick-off arrangementet til opplæringsprogrammet.

– Bakgrunnen for å gjennomføre podcastserien er at vi ønsker å skape en forståelse for viktige begreper brukt i dagens mediebilde og som omhandler klyngens formål. I tillegg ønsker vi å skape en bredere og økt forståelse for hver ansatt i de deltagende bedriftene sin rolle, forklarer Norum.

Vi har satt ned noen overordnede mål for podcastserien;

1. Økt kompetanse og forståelse innenfor bærekraft og sirkulærøkonomi
2. Økt kompetanse og forståelse innenfor innovasjon, og behov for videre forskning og utvikling
3. Økt digital kompetanse og forståelse for behov for digitalisering i virksomhetene
4. Økt kunnskap om muligheter og utfordringer som ligger i klyngesamarbeidet
5. Skape en bedre kultur for innovasjon og samarbeid
6. Øke omdømme og rekruttering til renovasjonsbransjen

Hør på de 8 podcastene som kommer og lær mye og engasjer deg. Den første podcasten kan du høre allerede nå!

https://www.lorn.tech/partners/civac

Podcastene vil ha følgende releasedatoer:

Uke 9

• 04.03.22: Podcast 1: Lillian Strand, Senior Rådgiver Trøndelag Fylkeskommune. Hun vil snakke om noen viktige begreper og motivasjonsfaktorer for sirkulærøkonomi og gi noe praktiske eksempler hva det vil si for hver enkelt av oss og for næringslivet.

Uke 10

• 08.03.22: Podcast 2: Øystein Solevåg, Daglig leder i ÅRIM. Hvorfor god renovasjon og avfallshåndtering? Han vil si noe hvorfor vi har lovpålagt renovasjon for kommunene, hvordan kan vi ta vare på ressursene våre og kanskje gi noen tips om hva hver og en av oss kan bidra med fremover?
• 11.03.22: Podcast 3: Halstein Havåg, Daglig Leder i Bellona. Han vil dra noen paralleller mellom klima- og miljøarbeidet i dag og tidligere. Er det noen fellespunkter som vi ser i arbeidet med det grønne skiftet

Uke 11

• 15.03.22: Podcast 4: Eivind Kristoffersen, Sopra Steria, vil snakke om digitalisering. Hva betyr egentlig digitalisering og hva betyr det for den vanlige ansatte i CIVAC sine ulike bedrifter? Han vil også prøve å se litt i spåkula om hvor digitalisering og teknologiutvikling vil kunne ta oss
• 18.03.22: Podcast 5: Ivar Koteng, kjent eiendomsutvikler og styreleder i RBK. Han skal forsøke å si oss om hva som skal til for at fynd-ordene Sirk.øk, bærekraft etc skal fungere for næringslivet. Hva slags nye tjenester forventer byggebransjen at vi har behov for, for å bli mere sirkulærøkonomisk?

Uke 12

• 22.03.22: Podcast 6: Therese Troseth Engan, jobber i Innovasjons Norges avdeling Trøndelag med marked, samfunns- og næringsutvikling. Hun er samtidig styremedlem i Innherred Renovasjon og kjenner den bransjen ganske godt etter hvert. Hun vil bl.a ta for seg hva innovasjon er og hvorfor er vi avhengig av det?
• 25.03.22: Podcast 7: Solveig Johannessen Gilleberg fra Rambøll: Hun vil representere de unges utålmodighet og vil gi oss alle noen stikk på hvorfor ting går for seint, hva kan unge bidra med og hvordan kan vi samhandle bedre på tvers av generasjoner?

Uke 13

• 29.03.22: Podcast 8: Asle Hasselvold daglig leder i MNA og styreleder i CIVAC vil ta oss igjennom de tankene som ligger bak opprettelsen av ressursklyngen CIVAC, hvorfor må vi samarbeide på tyvers av bedrifter, på tvers av offentlige og private bedrifter og hva kan hver og en av oss deltagerne i CIVAC bidra til en bedre utnyttelse av ressurser og få til en bedre fremtid

Uke 17

• Dato TBA: Workshop, oppsummering og resultater fra programmet.

Del artikkelen:

Lignende artikler