Tilbyr studie i sirkulær økonomi

Høsten 2022 tilbyr Trøndelag høyere yrkesfagskole for første gang et studium innen sirkulær økonomi.

Vi i CIVAC er stolte over å samarbeide med Trøndelag høyere yrkesfagskole om etableringen av et helt nytt studie innenfor sirklulær økonomi. En sirkulær økonomi er et prinsipp for å opprettholde verdien av produkter, materialer og ressurser så lenge som mulig ved å utnytte og gjenbruke ressursene til mer effektiv næringsaktivitet og konkurransekraft. Sentralt er redusert ressursbruk, gjenbruk samt utvikling av teknologi, nye ressursstrømmer og verdikjeder.

Studie passer godt for de som jobber med gjenvinning, ressursplanlegging, produktutvikling og verdikjeder.

Samlingsbasert

På Trøndelag høyere yrkesfagskoler sin hjemmeside skriver de at studiet «Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet» er utarbeidet i samarbeid med både offentlig forvaltning og næringslivet og vektlegger arbeidslivets behov for ny kompetanse som kan lede og bidra til en mer sirkulær økonomi i organisasjonene. Sentrale tema er materialkunnskap, bransjeforståelse og energikunnskap. Og hvordan dette kan effektivisere verdikjeden i organisasjoner gjennom kunnskap, gode ledelsesprosesser og omstilling i ressursbruk. Utdanningen vil gi deg innsikt i hva sirkulærøkonomi er, faglig kunnskap og hvordan vi kan jobbe med dette for bedre ressursbruk og verdiskaping i organisasjoner. Utdanningen er samlingsbasert med nettstøtte og kan kombineres med jobb.

Målgruppe

Studiet er aktuelt for alle som jobber med gjenvinning, ressursplanlegging, produktutvikling, verdikjeder samt fagarbeidere i andre bransjer som eksempelvis handel og produksjon med behov og interesse for sirkulær økonomi. Etter endt studium skal kandidaten kunne bidra i en omstillingsprosess og kunne ta ansvar for planlegging, gjennomføring og ledelse av endringsprosjekt som gir bedre sirkulær økonomi. Studentene får en fremtidsrettet, oppdatert og yrkesrettet utdanning i ledelse av sirkulær økonomi som skal gi et kompetansenivå som gjør dem attraktive i arbeidslivet hvor det jobbes med slik omstilling. Utdanningen forbereder deg på arbeidsoppgaver for et innovativt og moderne arbeidsliv.

Klikk deg inn og søk i dag!

Del artikkelen:

Lignende artikler

REdu-studenter i sommerjobb

CIVAC har denne sommeren ansatt tre studenter gjennom REdu-programmet til Avfall Norge. Studentene skal innhente informasjon om gebyrordningene til renovasjonsselskapene i SeSammen.

Les mer