– Vi må ta ansvar for eget plastavfall

I tråd med Norges plaststrategi er Oceanize på Matmortua i Nærøysund godt i gang med å ruste Norge for å kunne behandle eget plastavfall fra havbruket.

Tilbake i 2017 bestemte avfallsinnsamleren Containerservice Ottersøy seg for å sette seg i førersete når det kom til resirkulering av plast. De opprettet selskapet Norwegian Plastic Recycling AS (NOPREC) og startet med plastgranulering på anlegget sitt på Matmortua i Nærøysund kommune. Sakte, men sikkert startet de arbeidet med å få samlet inn plast fra havbruksnæringen – og i tillegg hente inn havbruksplast langs kysten.

Plasten vi får inn hos oss har vi nøyaktig oversikt over hvor kommer fra – Tormod Steen, prosjektleder og ansvarlig for kommunikasjon hos Oceanize

I 2021 ble bedriftene på Matmortua – NOPREC, Containerservice Ottersøy og Viking Ottersøy – samlet under samme «tak». Oceanize så dagens lys, og de kunne slå i bordet med landets eneste sporbare kretsløp for industriplast.

Resirkulert plast

Fra 2017 til 2021 ble 10.000 tonn plast fra havbruksnæringen resirkulert på Matmortua, og en fjerdedel ble materialgjenvunnet i Norge.

Investeringer

Plasten får de i dag hovedsakelig fra havbruksnæringa, men de har også en mobil kvern og et eget kverneteam som sørger for innsamling av merder og fôrrør langs hele kysten.

– Havplast er ressurser på avveie. Plasten vi får inn hos oss eller samler inn langs kysten, har vi nøyaktig oversikt over hvor kommer fra – og ikke minst hvor den blir av, sier Tormod Steen, prosjektleder og ansvarlig for kommunikasjon hos Oceanize.

Nå har de investert flerfoldige millioner kroner på anlegget sitt og produserer plastråstoff fra utrangerte oppdrettsmerder, fôrsekker og slanger fra havbruksnæringen. I tillegg håndterer de også tauverk, plastdunker og annet plastavfall fra fiskerinæringen.

Daglig leder i Oceanize, Øyvind Sandnes

– Vi har i dag rundt 60 ansatte i Oceanize, og vi resirkulerte i fjor mer enn 3.000 tonn plast. En stadig større andel blir brukt til å lage nye, norske plastprodukter. Dette ønsker vi å forsterke, ikke minst når vi vet at avfallseksport nærmest kan sidestilles med deponering samt at både material- og energigjenvinning i Norge er langt mer bærekraftig, mener Steen.

Videreutvikling

Med støtte fra blant annet Innovasjon Norge og Handelens miljøfond har Oceanize nå etablert sin andre linje for resirkulering av plast. Hele anlegget er designet for å gjenvinne plastressursene i tau. Denne prosessen er et resultat av utstrakt forskning- og utviklingsarbeid på Matmortua.

Resirkulert tau fra havbruksnæringen

Med den nye produksjonslinjen har de økt gjenvinningskapasiteten til 7.000 tonn plast hvert år, betyr det mindre behov for eksport av havbruksplast.

– Vi har gjennomført omfattende testing, både på anlegget vårt, gjennom forskningsinstitusjoner og plastprodusenter. Dette har gitt oss nødvendig kunnskap om prosessen og etablert et solid nettverk av produsenter som vil benytte det resirkulerte materialet, sier daglig leder Øyvind Sandnes i Oceanize.

For å kunne levere plastressurser av enda høyere kvalitet har selskapet satt i gang et innovasjonsprosjekt i samarbeid med Norner, et av Norges fremste kompetansemiljø på plast og plastresirkulering. Prosjektet går ut å tilsette blant annet antioksidanter til den resirkulerte plasten – dette for å høyne kvaliteten og øke levetiden.

Nye avfallsdunker

– Et produkt vi har gjort dette på er disse avfallsdunkene, sier Steen og viser fram en flunkende ny avfallsdunk.

Avfallsdunk laget av resirkulerte avfallsdunker

– Dette er et prosjekt som vi er veldig stolt av. Denne avfallsdunken er laget utelukkende av gamle avfallsdunker. Du får det ikke mer sirkulært enn dette, legger han til med et smil om munnen.

– I praksis innebærer investeringen at Oceanize sin resirkulerte plast nærmer seg kvaliteten på jomfruelig plast. Tiltaket er et resultat av samarbeid på tvers av plastens verdikjede, sier Sandnes.

Plastavfall i hender

De har også satt i gang et prosjekt som går på å komponere hele oppdrettsmerder av resirkulert plast. På grunn av krav til materialkvalitet som reguleres av en teknisk standard (NS 9415 (2009)) benyttes hovedsakelig jomfruelig plast i bærende konstruksjoner i oppdrettsmerder. Prosjektet til Oceanize vil utfordre standarden, ikke ved å endre kravene, men ved å bevise at resirkulert plast fra et utrangert havbruksanlegg har kvalitetene til å imøtekomme kravene.

– AKVA Group har allerede tatt i bruk resirkulert plast på gangbanene på merden, men dette prosjektet vil kunne gjøre det mulig å produsere hele merden basert på resirkulert plast fra utrangerte merder, forteller Sandnes.

Les mer om Oceanize og den jobben de gjør på www.oceanize.no

Tormod Steen og Øyvind Sandnes, Oceanize

 

Del artikkelen:

Lignende artikler