1,8 millioner til heving av kompetanse

CIVAC får sammen med Prios Kompetanse AS, Bingsa/Årim, Retura IR og Innherred Renovasjon hele 1,8 millioner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til kurs og kompetanseheving.

Pengene kommer fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sitt bransjeprogram til kurs og kompetanseheving.

Utvikling av kurs

Sammen med de andre partene skal vi i CIVAC utvikle kurs innen sirkulærøkonomi og transport- logistikk. Samarbeidet om bransjeprogammet dekker Namdal, Innherreds- og deler av møre regionen.

Fokus på miljø, klimaendringer og det grønne skiftet er utrolig viktig for bransjen som behandler avfalls-ressurser fra både næringslivet og private. Sirkulærøkonomi står sentralt i gjenvinning og ombruk av disse ressursene.

Kompetanseheving på hva som kommer og forventningene til den omstillingen som kreves i fremtiden, er avgjørende for alle bedrifter og ansatte i bransjen.

Stort løft

Vi i ressursklyngen CIVAC har som mål å skape nye sirkulærøkonomiske verdikjeder som gir medlemsbedriftene våre økt verdiskapning og konkurransekraft, basert på resirkulerte ressurser og ny teknologi. Vi har i dag 24 bedrifter og institusjoner fra Trøndelag til Møre og Romsdal.

– Dette tilskuddet vil muliggjøre mer omfattende opplæring innen avfalls- og renovasjonsbransjen, noe som er avgjørende for å sikre at vi har de rette ferdighetene og kunnskapen for å møte fremtidens miljøutfordringer, sier Trond Norum, daglig leder i  CIVAC

Om Bransjeprogrammet

Regjeringen har etablert trepartsbransjeprogram for kompetanseutvikling, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.
Partene i arbeidslivet har ansvar for å definere kompetansebehovet i bransjen, vurdere det faglige innholdet i opplæringstilbudet og fatte vedtak.

Målet med bransjeprogrammene er å sikre kompetanseutvikling i tråd med bransjene sine behov, slik at tilsette kan takle omstillinger og være bedre rusta for morgendagens arbeidsliv. Opplæringstilbudene som blir gitt i bransjeprogrammene er for ansatte, permitterte og arbeidsledige i utsatte bransjer. Dette er opplæringstilbud som kan gjennomføres i kombinasjon med jobb.

Del artikkelen:

Lignende artikler