– En bransje som er framme i skoa

Si velkommen til det nyeste tilskuddet i CIVAC – Prios Kompetanse

Nylig ble det kjent at CIVAC sammen med Prios Kompetanse AS, Bingsa/Årim, Retura IR og Innherred Renovasjon får hele 1,8 millioner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til kurs og kompetanseheving.

Dette er et resultat av et tett og godt samarbeid mellom medlemsbedriftene i CIVAC og vi kan også ønske velkommen til det nyeste tilskuddet – Prios Kompetanse – med et skikkelig brak.

Stor vekst

Prios Kompetanse ble etablert tilbake i 2016 av flere samarbeidende fagmiljøer i Midt-Norge rundt kurs- og konsulentvirksomhet til næringslivet. Aktivitetene ble etter hvert utvidet til å favne stadig flere internasjonale prosjekter, først som partner, men i senere tid også som prosjektleder. De startet med kun en ansatt, men i 2020 tok de virkelig sats.

– Vi er i dag 17 ansatte fordelt på fire forskjellige avdelinger. Behovet for ulike tjenester har med tiden økt betraktelig, og vi har utvidet med flere avdelinger. Blant annet studiesenter og en egen software-avdeling, forklarer Lars Ove Moe, leder for studiesenteret til Prios.

I fjor alene kom det til sju nye ansatte.

Prios har i dag fire avdelinger;

  • Studiesenter
  • Bedriftsrådgivning og innovasjon
  • Internasjonale prosjekter
  • Softwareutvikling

Opptatt av kvalitet

– Vi er genuint opptatt av å levere kvalitetsopplæring, veiledning og rådgivning i alle ledd. Gjennom de fire avdelingene våre skal vi være en foretrukken samarbeidsparter for næringslivet – både små og store aktører – når det kommer til kurs, kompetanse, rådgivning og videreutdanning, sier Moe.

 

Dette er Prios Kompetanse
Si hei til Prios Kompetanse

Prios har lenge sett på muligheten til å samarbeide opp mot avfallsnæringen, og Moe forteller at de opplever ressursklyngen som en klynge med aktører og medlemmer som er «framme i skoa» og som virkelig vil noe med det de holder på med.

Spennende næring

– Det er en veldig spennende næring, som stadig blir underlagt strengere og strengere reguleringer. Samtidig virker det som om at medlemmene i CIVAC er innovative og tør sette seg i førersete. Det blir veldig spennende å se hva som skjer videre. Vi på vår side vil gjøre det vi kan for å bidra, sier Moe.

 

Lars Ove Moe
Lars Ove Moe

Og de har allerede vist at de har noe å bidra med gjennom tildelingen av 1,8 millioner kroner til kompetanseheving gjennom bransjeprogrammet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Om Bransjeprogrammet

Regjeringen har etablert trepartsbransjeprogram for kompetanseutvikling, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.
Partene i arbeidslivet har ansvar for å definere kompetansebehovet i bransjen, vurdere det faglige innholdet i opplæringstilbudet og fatte vedtak.

Målet med bransjeprogrammene er å sikre kompetanseutvikling i tråd med bransjene sine behov, slik at tilsette kan takle omstillinger og være bedre rusta for morgendagens arbeidsliv. Opplæringstilbudene som blir gitt i bransjeprogrammene er for ansatte, permitterte og arbeidsledige i utsatte bransjer. Dette er opplæringstilbud som kan gjennomføres i kombinasjon med jobb.

Velkommen på laget.

Del artikkelen:

Lignende artikler