Fra avfall til ressurs

Velkommen til workshop hvor vi sammen kan utvikle en mer helhetlig verdikjede for plast.

Vi i CIVAC ønsker å sette fokus på plast i Midt-Norge og igangsette flere prosjekter som kan gi økt gjenvinning av plast, og økt verdiskaping i vår region.

Derfor inviterer vi aktører som jobber med plast fra hele Midt-Norge, samt kompetansemiljø på plast til felles workshop.

Målet er å utvikle en mer helhetlig verdikjede for plast. Det blir noen korte tematiske innlegg, men i hovedsak er dette en workshop som skal belyse barrierer og muligheter i Midt-Norge, samt identifisere gode prosjektinitiativ, aksjonspunkter eller FoU-tema som betinger
samhandling.

  • Dato: 15. november 2023, kl. 10:00 – 15:00, inkl. lunsj.
  • Sted: Scandic Nidelven, Havnegaten 1-3, Trondheim

 

Det blir et begrenset antall plasser, og max. 2 deltakere per bedrift.

Påmeldingsfrist settes til 5.november.

(Husk navn på alle deltakere og nevn eventuelle matallergier).

Arrangementet er gratis.

Endelig program ettersendes.

Trondheim kommune støtter workshopen aktivt som en del av satsingen «Fra avfall til ressurs» hvor en av målsettingene er å øke sirkulariteten av plast som er i omløp for et mer sirkulært samfunn.

Samarbeid er nøkkelen for sirkulær økonomi

Meld deg på nedenfor: 
Del artikkelen:

Lignende artikler