– Et studie som er veldig i tiden

Som eneste skole i landet er Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) i Trondheim nå godt i gang med et eget studie innen sirkulærøkonomi.

Sammen med CIVAC, Ecopro og Thamsklyngen kunne Trøndelag Fylkeskommune i høst ønske velkommen til det første kullet på studiet; «Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet»

 

 

– Dette er et studie som er veldig i tiden. Vi har nå kommet til samling nummer to, og vi lærer mye interessant som vi på tvers av bransjer kan dra nytte av, forteller Britt Skjelvan, leder for kundesenteret hos IRIS Salten i Bodø.

Helene Bergsli nikker samtykkende. Hun jobber som driftstekniker hos Lerøy Midt.

Alle monner drar

– Selv om mange av de som er med på dette studiet kommer fra avfallsbransjen og mye av det vi går gjennom handler om avfall, så ser jeg klart at dette er noe som vi i havbruksnæringen kan dra nytte av. Dette er et tema som omfatter oss alle og som vi må ta tak i – uansett hvilken bransje du jobber i. Jeg synes dette er et veldig interessant studie, og opplever allerede at det blir mange nyttige og interessante samtaler mellom oss studentene underveis, sier hun.

Dette studiet er en fin måte for meg å tilegne meg kunnskap som gjør at jeg etter hvert kan ta på meg mer ansvar og flere spennende arbeidsoppgaver hos arbeidsgiveren min – Kristian Ljøkelsøy (Elkem Thamshavn)

– Vi i Lerøy Midt har en visjon som sier at vi skal være den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. Når vi sier noe slikt, må vi vise at vi mener noe med det. Dette studie faller rett inn i akkurat det, legger hun til.

– Studiet «Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet» er utarbeidet i samarbeid med både offentlig forvaltning og næringslivet og vektlegger arbeidslivets behov for ny kompetanse som kan lede og bidra til en mer sirkulærøkonomi i organisasjonene. Sentrale tema er materialkunnskap, bransjeforståelse og energikunnskap, forteller fagansvarlig for studiet, Per Erik Sørås.

 

Fagansvarlig Per Erik Sørås
Fagansvarlig Per Erik Sørås

Samlingsbasert

Det er et 120 poeng – studie som går over seks semestre – gjennomført som samlingsbasert deltidsstudium med nettstøtte. Ved inngangen av studieåret var det meldt opp 12 studenter som gjennom skoleåret skal møtes og tas gjennom begrepet sirkulær økonomi og alt det omfatter.

– Etter endt studium skal studentene kunne bidra i en omstillingsprosess og kunne ta ansvar for planlegging, gjennomføring og ledelse av endringsprosjekt som gir bedre sirkulær økonomi. Studentene får en fremtidsrettet, oppdatert og yrkesrettet utdanning i ledelse av sirkulær økonomi som skal gi et kompetansenivå som gjør dem attraktive i arbeidslivet hvor det jobbes med slik omstilling. Utdanningen forbereder dem på arbeidsoppgaver for et innovativt og moderne arbeidsliv, forklarer Sørås.

 

Interessant og lærerikt

– Det er et veldig fremtidsrettet studie, og veldig interessant. I tillegg er det en fin måte for meg å tilegne meg kunnskap som gjør at jeg etter hvert kan ta på meg mer ansvar og flere spennende arbeidsoppgaver hos arbeidsgiveren min. Alle vi som sitter her er glade i å lære mer om bransjen og ikke minst lære mer om sirkulærøkonomi og hvilke utfordringer vi som samfunn står ovenfor når det kommer til håndtering av avfallet. Også dette med å finne nye måter å gjenvinne og ta i bruk avfallet vårt på nytt, sier Kristian Ljøkelsøy. Han jobber til daglig som prosessoperatør hos Elkem Thamshavn.

 

Krav fra EU

I EU er nedfelt flere incentiver og en egen handlingsplan til den sirkulære økonomien for økt gjenvinning, konkurransekraft og vekst. Prioriterte områder er elektronikk, batterier og kjøretøy, kjemikalier og prosessindustri, bygg og eiendom, tekstiler, emballasje og plast, mat-, drikke og næringsmidler, samt restråstoffer og avfall. Dette legger også grunnlaget for Norges nasjonale strategi for grønn, sirkulær økonomi.

 

 

Gjenbruke ressursene

En sirkulær økonomi er et prinsipp for å opprettholde verdien av produkter, materialer og ressurser så lenge som mulig ved å utnytte og gjenbruke ressursene til mer effektiv næringsaktivitet og konkurransekraft. Sentralt er redusert ressursbruk, gjenbruk samt utvikling av teknologi, nye ressursstrømmer og verdikjeder. I EU er det nedfelt flere incentiver og en egen handlingsplan til den sirkulære økonomien for økt gjenvinning, konkurransekraft og vekst. Prioriterte områder er elektronikk, batterier og kjøretøy, kjemikalier og prosessindustri, bygg og eiendom, tekstiler, emballasje og plast, mat-, drikke og næringsmidler, samt restråstoffer og avfall. Dette legger også grunnlaget for Norges nasjonale strategi for grønn, sirkulær økonomi.

Del artikkelen:

Lignende artikler

REdu-studenter i sommerjobb

CIVAC har denne sommeren ansatt tre studenter gjennom REdu-programmet til Avfall Norge. Studentene skal innhente informasjon om gebyrordningene til renovasjonsselskapene i SeSammen.

Les mer