Investerer for fremtiden

Hos Salvesen&Thams på Orkanger har de over 150 års erfaring med å tenke bærekraft i alt de foretar seg.

– Vi har en aktiv tilnærming til dette med bærekraft. Du kan enten velge å stikke hodet i sanden og vente til det går over, du kan dekke de kravene som settes og være fornøyd med det, eller så kan du gå aktivt inn å tenke strategisk rundt bærekraft. Vi ser på hvordan kravene til miljø og samfunnsengasjement vil påvirke våre porteføljeselskaper og hvordan det kan skape konkurransefortrinn samt hvilken risiko vi møter, sier Geir Arne Rao, investeringsdirektør i Salvesen&Thams.

 

Geir Arne Rao, investeringsdirektør i Salvesen&Thams.
Geir Arne Rao, investeringsdirektør i Salvesen&Thams.

– Bærekraft er en del av bedriftsstrategien og skal være forankret hos både eiere, styre og ledelse, legger han til.

Vi jobber alltid langsiktig og etter en bærekraftstrategi. Vi er ikke bare en investor som kommer inn med penger med formål om rask gevinst.

Lang historie

Industrihistorien på Orkanger går langt bak i tid, og mye av den historien er det Salvesen&Thams som har stått for. På Strandheim – i et ærverdig bygg som for 150 år siden huset driftskontoret til Strandheim Brug – finner vi i dag hovedkontoret til investeringsselskapet Salvesen&Thams.

– Forløperen til dagens selskap – M.Thams & Co – ble stiftet i Leith i Skottland 10.september 1872. Selskapet ble etablert for å bidra til gjenoppbygging av Strandheim Brug etter en storbrann, hvor hele sagbruket ble lagt i ruiner, forklarer Rao.

 

Selskapet drev med både eksport av tømmer, ferdighusproduksjon og lakseeksport. Etter hvert engasjerte Thams-familien seg i gruvedrift, og fra 1898 ble selskapet et logistikkselskap for drift av Thamshavnbanen, underlagt Orkla Grube og aktiebolag. Orkla gikk etter hvert mer og mer over til å bli et rent merkevareselskap, og Salvesen & Thams var en del av Orkla fram til 2012.

Kirke som ble produsert på Orkanger
Kirke som ble produsert på Orkanger

Kjøpt ut

– Da ble selskapet kjøpt ut av en lokal eiergruppe som etablerte et lokalt rendyrket investeringsselskap. Selv om det er investeringer vi i hovedsak holder på med, har vi også blant annet en del aktivitet i eiendom lokalt på Orkanger med tomter og leilighetsprosjekter, samt kontor- og næringseiendommer, sier Rao.

Eiendomutvikling
Salvesen&Thams driver også med eiendomsutvikling

– Vi har i tillegg etablert en næringspark her på Orkanger, legger han til.

Bidrar til vekst

Helt siden starten tilbake i 1872 har Salvesen&Thams jobbet aktivt for å bidra til vekst – både i lokalmiljøet og i næringslivet. Som medlem i CIVAC ønsker de å være tett på endringene som kommer innenfor avfallsbransjen samt bidra som kapitalmarkedsaktør.

– Hvordan vi ser på bærekraft er litt delt. På den ene siden har vi det miljømessige, samtidig som vi er opptatt av ordnede forhold. Vi tenker langsiktig og da er det viktig med en felles forankring om at vi oppfattes som en seriøs partner og at ledelsen deler våre verdier. Vi har vært her i 150 år og skal fortsette i mange år fremover. Engasjementet utenfor den rene investeringsaktiviteten er vår måte å ta samfunnsansvar på. Vi har jo engasjert oss i CIVAC og Thamsklyngen på Orkanger. Vi vil skape næringsutvikling og nye arbeidsplasser – det ligger i vårt DNA. Vi tenker både vekst og lønnsomhet i selskapene våre. Det å ha sunn drift er også viktig og bærekraftig, forteller Rao.

– Vi har bygd oss opp på dette med bærekraft, og det er forankret i alt vi foretar oss.

Bred portefølje

Bred portefølje

I dag har Salvesen&Thams en verdijustert egenkapital på rundt 2,5 milliarder kroner og de har en bred portefølje av selskaper som de har investert i.

– Vår portefølje består av selskaper innen alt fra industrirettede selskap til mer kunderettede selskap som for eksempel Jordbærpikene, Get Inspired og Rørosmeieriene for å nevne noen. De investeringene vi holder på med handler om å gå inn i modne selskaper som grunnlag for vekst. I tillegg har vi også en venture-satsing gjennom vårt datterselskap – Wiski Capital – der vi ønsker å utgjøre en positiv forskjell for teknologigründere i Norge, sier Rao.

Røros smør

Wiski Capital er allerede inne i selskap som Tibber, Easy og flere andre spennende teknologiselskaper.

Vite hva som rører seg

– For oss er det viktig å vite hva som rører seg lokalt. Vi har sett på avfallsbransjen og analysert de endringene som kommer. Verdikjeden er kompleks og med nye krav vil bransjen endres fra et logistikkfokus til et kompetansefokus inklusiv teknologiutvikling. Det er et økt fokus på bærekraft, og vi ser jo at det blir mange regulatoriske krav etter hvert rundt avfallshåndtering og gjenbruk. Samtidig er det slik at om du klarer å ta vare på verdiene i avfallet – og gjenbruke dem – så vil man få tilgang til et globalt marked gitt at logistikken er fornuftig og produktene har riktig kvalitet. Det er mye produktutvikling i avfallsbransjen i form av blant annet digitalisering. Vi tror det vil komme en del spennende muligheter i kombinasjon med IoT fremover.

Vi har bygd oss opp på dette med bærekraft, og det er forankret i alt vi foretar oss

–Å være en del av en klynge som CIVAC tror vi er en del av løsningen på kravene vi ser kommer framover. Ingen kan gjøre noe helt alene. Vi tror at samarbeid er løsningen, sier Rao.

I Salvesen&Thams Invest er de i dag syv ansatte.

Del artikkelen:

Lignende artikler