Gjenbruk i vinden

I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen.

Flere av CIVACs medlemsbedrifter er godt i gang med å gjøre sitt for at produkter brukes om igjen og får nytt liv hos nye eiere.

I Miljødirektoratet sin beskrivelse av hva sirkulær økonomi er, sier de blant annet at; i en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, de må repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

Mange ser nytten

– Vi ønsker på sikt å lage noe som er mer enn bare en butikk. BrukOm skal være et sted der du kan komme for å få tips og råd til redesign av møbler eller f.eks. hvordan du reparerer eller syr om klær, sier kommunikasjonsrådgiver hos Trondheim Renholdsverk (TRV), Tone K. Berg.

Økt fokus på gjenbruk og trangere økonomiske tider gjør at stadig flere finner veien til gjenbruksbutikker over det ganske land. Flere av CIVACs medlemsbedrifter har de siste årene jobbet mye med gjenbruk og hvordan gamle produkter kan få nytt liv.

En trend i utvikling

Hos TRV sin storsatsing når det kommer til sirkulær økonomi og gjenbruk – BrukOm på Nyhavna i Trondheim – er et stort lagerlokale blitt gjort om til et stort gjenbrukssenter. Har får de daglig inn flere lass med brukt utstyr som noen ikke har bruk for, men som andre ser stor nytte i.

Lager brukt utstyr

TRV startet tilbake i 2016 med et gratis bruktbutikk i tilknytning til gjenvinningsstasjonen på Heggstadmoen.

Tanken vokste seg større

– På dette tidspunktet hadde også Fretex et eget mottak på gjenvinningsstasjonen der de mottok alle tekstiler, samt et utvalg av gjenstander de kunne selge videre i sine egne butikker. De resterende gjenstandene forsvant fort i gratisbutikken vår, forteller driftsleder Janne Rødsten.

Vi skal stadig utvikle oss og gjøre BrukOm Nyhavna til et helhetlig konsept for ombruk, reparasjon og redesign. – Janne Rødsten

Gratisbutikken fungerte ikke optimalt, og vi måtte revurdere konseptet, da vi ved flere anledninger opplevde at dette medførte rot og forsøpling i området rundt gjenvinningsstasjonen.

Brukom

– I 2018 vedtok vi at vi skulle lage en butikk, hvor vi kunne selge varene til selvkost. Avtalen vi hadde med Fretex var på dette tidspunktet opphørt. Vi fikk derfor tilgang til en helt annen varestrøm enn den vi hadde hatt tidligere. Dette ble mer og mer populært, og butikken vokste seg stadig større. Deretter ble det besluttet at vi skulle satse mer på dette med ombruk. Det ble satt i gang et større prosjekt, og vi begynte å se oss rundt etter et stort lokale som vi kunne bruke til å lage en gjenbrukssenter, forklarer Rødsten

Gjenbrukssenter

Slik havnet de da på Nyhavna, i et stort lagerbygg som i dag ikke bare huser bruktbutikken BrukOm, men også flere andre aktører som også ønsker å gjøre noe for å bidra til at færre ting kastes, men heller brukes om igjen.

Gammel benk. Brukom. Nyhavna. Trondheim

– Vi er samlokalisert med blant andre Trondheim kommune som har et gjenbrukslager her, Utoplast – som driver med gjenbruk av plast – har også et lite verksted her. Så har vi Framtiden i våre hender, som holder til i kontordelen av bygget. Det er de aktørene som er her nå i dag, men vi ønsker å gjøre dette til et helhetlig konsept for ombruk, reparasjon og redesign, sier Rødsten.

Mer enn bare en butikk

– Vi skal også stimulere til gjenbruk blant barn og unge, gjennom holdningsskapende arbeid. TRV samarbeider allerede med skolene på 4. klassetrinn. De får omvisning på gjenvinningsstasjonen. Vi ønsker å utvide samarbeidet med skolene slik at skoleklasser også tar turn innom gjenbrukssenteret, slik at elevene faktisk får se hvor mye som kan brukes om igjen.

Stor bamse på Brukom

Vokse

– BrukOm på Nyhavna åpnet i mai 2022. Vi hadde en veldig forsiktig åpning under covid-pandemien, og vi håper nå å kunne markedsføre oss selv enda bedre og nå ut til flere , nå som alt er tilbake til normalen. Vi vil arrangere både markedsdag, auksjon og forskjellige typer kurs i året som kommer. Det er i det hele tatt mye spennende i vente fremover, sier Berg og Rødsten.

Gjenbruk, vintersport

TRVs mål for gjenbruk styres av avfallsplanen til Trondheim kommune. Der står det at innen 2030 skal gjenbruket per innbygger økes fra dagens 2-3 kg per år,  til ca. 17 kilo gjenbruk per innbygger, per år.

Folk i lang kø

Hos Innherred Renovasjon er også gjenbruksbutikken BruktBo på Levanger en stor slager hos folk i området rundt. Hver dag kommer det inn flere paller med varer som må ettersorteres, vaskes og legges ut i butikken før det får nytt liv hos en ny eier. Spesielt opp mot jul er det trangt om plassen inne i den populære butikken.

Bruktbutikk Levanger

– Hele meningen med å ha slike butikker som dette er å redusere mengden avfall. Det er utrolig mye som i dag kastes, som uten problemer kan brukes om igjen. Det er ingenting som heter søppel i dag, og når du ser deg om i butikken her finner du veldig mye fine gjenstander som ellers ville blitt kastet, sier butikkleder Tanja Helden hos Bruktbo i Levanger. De har også en avdeling i Stjørdal.

– Hos oss i Innherred Renovasjon har vi holdt på med dette i mange år. Den første gjenbruksbutikken startet vel i sentrum av Levanger tilbake  på starten av 2000-tallet, legger hun til.

BruktBo Levanger

Flere arbeidsplasser

Ifølge tall fra SINTEF kan sirkulærøkonomi gi Norge 20.000 ekstra arbeidsplasser. Det tilsvarer cirka 15 milliarder kroner mer i norske lommer, ifølge SINTEF.

Der har forskerne rett og slett regnet på hva som kommer til å skje hvis alle produktene vi bruker, lages for å leve lenger og repareres oftere.

Bruktbo, Nisse

– Hvis hele verden går over til sirkulærøkonomi, betyr det 2,5 prosent flere arbeidsplasser. Men i alle omstillinger er det noen som vinner og noen som taper. Derfor har vi gjort den samme studien på norsk basis, sier senior forretningsutvikler hos SINTEF Industri, Susie Jahren på nettsiden til SINTEF.

– Hvis elektronikken repareres slik at den lever dobbelt så lenge, kan det skape 12 000 ekstra jobber bare i Norge, forteller Jahren på nettsiden.

Det er gjenbruk og bærekraft som gjelder

Gjenbruk, jakt på kvalitet og mindre materialistisk orientering, er i ferd med å endre handlemønsteret. Opp mot jul var det stadig flere saker i media om folk som gladelig velger å handle brukt når er ute på jakt etter julegaver.

To av tre nordmenn oppgir at de kunne tenke seg å få brukt tur- og friluftsutstyr i gave i år, uavhengig av kjønn og alder. Det viser en Ipsos-undersøkelse, gjennomført på initiativ fra Norsk Friluftsliv.

– Tallene viser at det er på tide å satse på gjenbruk av turklær og -utstyr under juletreet. Ved å gi bort noe brukt viser man at man er glade i både mottakeren og den naturen som de skal ut og oppleve, sier generalsekretær Bente Lier.

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for de 18 store frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge, med til sammen nær en million medlemskap.

Den samme trenden vises også hos gjenbruksbutikkene.

Renata Wyss og Tonje Helden. Bruktbo Levanger

– Vi har jo sett de siste årene at folk blir mer og mer bevisste når det kommer til dette med gjenbruk. Det er mange flere innom her nå enn det var for noen år tilbake. Samtidig har det bestandig vært litt populært med gjenbruk. Nå er det bare blitt mer vanlig hos de aller fleste, mener Helden.

Hun har jobbet hos Innherred Renovasjon i 10 år og hun forteller at det i tillegg til å komme flere folk innom for å handle, også har skjedd en endring i løpet av årene når det kommer til mengden gjenstander som kommer inn porten på gjenvinningsstasjonen.

Tonje Helden, Bruktbo Levanger.

– Det kommer inn utrolig mye hver eneste dag. Nesten så mye at vi ikke klarer å ta unna alt på enkelte dager, sier hun.

Ressurser under press

Verdens naturressurser er under økt press. Det er derfor avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser.

Vi har jo sett de siste årene at folk blir mer og mer bevisste når det kommer til dette med gjenbruk – Tanja Helden

Mer effektiv bruk av ressurser reduserer klimagassutslipp, bremser tapet av naturmangfold, reduserer forurensningsbelastningen og bidrar til nye grønne arbeidsplasser og forretningsmodeller. Omstilling til sirkulær økonomi er en nødvendig del av omstillingen til et lavutslippssamfunn, og for å nå FNs bærekraftsmål.

Kjøp brukt

Gjenbruksbutikkene finner du over alt. Om du er i Namdalen kan du gå innom gi og ta buene på gjenvinningsstasjonene. Det samme kan du gjøre hos for eksempel ReMidt i Orkanger. Så om du er i beit for julegaver, eller trenger et nytt møbel til å ha i stua. Ta deg en tur innom Brukom, Bruktbo eller en annen gjenbruksbutikk hos en av CIVACs medlemsbedrifter. Bra for deg selv, bra for naturen og ikke minst bra for lommeboken.

 

Del artikkelen:

Lignende artikler