Resultater fra plastworkshop – Fra avfall til ressurs

Som en del av Trondheim kommunes «Fra avfall til ressurs»-prosjekt, gjennomførte samarbeidsgruppen CIVAC, Trondheim kommune og TRV Gruppen nylig en workshop med fokus på resirkulering av plast.

Workshopens hovedmål var å identifisere samarbeidsprosjekter som kan utvikle en sirkulær verdikjede for plast i Midt-Norge.

Workshopen ble ledet av MindMap, og samlet 33 deltakere fra 21 ulike selskap. Deltagerne fikk i oppgave å finne løsninger for plastmaterialer som for tiden mangler effektive gjenvinningsmetoder, som hagemøbler, bygningsplast og havbruksplast. Emballasjeplast var ikke en del av denne workshopens agenda da den allerede er underlagt et produsentansvar.

Ett av de viktigste delmålene for workshopen var å samle regionale selskap for å utforske nye løsninger for plastgjenvinning. Et annet viktig mål var å identifisere minst ett samarbeidsprosjekt som kan omdanne plastavfall til nye ressurser. Dette initiativet understreker regionens engasjement for bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi, samtidig som det åpner for nye, grønne arbeidsplasser.

Arbeidet deltagerne la ned under workshopen ga resultater, og det ble fremmet flere gode forslag for å bedre og utvikle verdikjeden for plast. Ett av forslagene var opprettelsen av et eget plastforum. Et slikt forum kan legge til rette for diskusjoner på tvers av aktører i verdikjeden, og gi rom for å utvikle felles løsninger på de utfordringene verdikjeden står ovenfor. Et annet forslag var å utvikle et «plastkurs» for Midt-Norge til kompetanseheving innen ulike plastfraksjoner og nedstrømsløsninger. Et slikt kurs vil være nyttig både for innsamlere og mottaksanlegg. Forslagene fra workshopen vil legge til rette for samarbeidsgruppens videre arbeid.

Del artikkelen:

Lignende artikler