Kommunikasjon i SeSammen – hva kan man samarbeide om?

10. og 11. januar gjennomførte vi SeSammens Kommunikasjonsforum. Fokuset for samlingen var å finne områder selskapene i SeSammen kan samarbeide om innen kommunikasjon.

Etter pandemiens strupetak på fysiske møteplasser pågår det verden over et viktig arbeid for å gjennopprette arenaer hvor erfaringer og ideer kan utveksles. Dette arbeidet pågår også hos oss i CIVAC. I forrige uke fikk vi igjen rullet igang SeSammens Kommunikasjonsforum etter at det har ligget nede siden 2020. Kommunikatorer fra alle 10 selskapene i SeSammen-samarbeidet ble i den sammenheng invitert til idedugnad på Brekstad. Flere års opphold har ført til utskiftninger i rekkene og nye ansikt, men med kaffe i koppen og god takhøyde ble engasjementet i diskusjonene likevel stort.

Målet med kommunikasjonsforumet var å gå gjennom relevante områder selskapene i SeSammen kan samarbeide på. På forhånd ble det identifisert viktige saker som måtte diskuteres. Batterikampanje, strandrydding, opplegg opp mot skoler og kompetansekurs for avfallsbransjen ble satt på agendaen, og utfordringer og løsninger ble løftet frem og diskutert. Det ble også gjennomført et gruppearbeid hvor det ble fremmet forslag på andre områder selskapene kan samarbeide med videre fremover.

Alle diskusjonene ble avsluttet med en oppsummering og en plan for veien videre. Kommunikasjonsforumet resulterte derfor i flere konkrete tiltak for hva som må gjøres fremover. Forslagene fra gruppearbeidet blir det vi i CIVAC som skal føre videre, og dette vil blant annet være med inn i strategiarbeidet for SeSammen.

 

Selskaper i SeSammen

  • Attvin
  • FIAS – Fjellregionens Interkommunale Avfallsselskap
  • Fosen Renovasjon
  • IR – Innherred Renovasjon
  • MNA – Midtre Namdal Avfallsselskap
  • ReMidt
  • RIR – Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap
  • SHMIL – Søndre Helgeland Miljøverk
  • Steinkjer Kommune Renovasjon
  • TRV – Trondheim Renholdsverk
Del artikkelen:

Lignende artikler