Utforsk robotteknologi med Proneos Robotlab

Ved VIPsenteret på Verdal har Proneo opprettet Robotlaben. Tore Svartås, prosjektleder Smart Manufacturing, og Henrik Skjørstad, prosjektleder Robotlaben, tok oss imot og fortalte om tilbudet.

Robotlaben er et unikt lavterskeltilbud hvor alle, nybegynnere til de mer erfarne, kan teste, lære og vokse. Vårt mål er å gjøre robotteknologi tilgjengelig for enhver bedrift, uavhengig av størrelse eller bransje.
– Henrik Skjørstad

I Grønt industriløft trekker regjeringen frem manufacturing, altså produksjon av varer, som et av flere innsatsområder for norsk næringsliv i de kommende årene. Her poengteres det at utnyttelsen av ny og muliggjørende teknologi er viktig for å utløse potensialet i industrien.

I den sammenheng tilbyr Proneo en gyllen mulighet for små og mellomstore bedrifter (SMBer) i Trøndelag gjennom deres robotlab. Dette unike tilbudet inviterer bedrifter til å utforske og integrere robotteknologi i sine produksjonsprosesser, uavhengig av deres tidligere erfaring med robotisering.

Robotlaben går inn under Smart Manufacturing, tidligere Katapult-node Trøndelag, en del av Norsk Katapult. Smart Manufacturing består av Proneo, Industrinavet i Trøndelag, SINTEF, Skogmo Industripark, Rørosklyngen og Tindved Kulturhage. Kompetansemiljøet er etablert for å tilby SMBer en testarena med utstyr, teknologi og kompetanse.

Proneo understreker at dette tilbudet er lavterskel og åpent for alle typer bedrifter, med mål om å gjøre avansert robotteknologi tilgjengelig og anvendelig for en bredere sektor. Og for oss som ikke er særlig bevandret i robotenes verden, kommer Henrik med en oppløftende beskjed:

Vi tilbyr gjerne tilpassede opplæringsprogrammer om det er av interesse. Målet er også på sikt å tilby workshoper hvor man ser på hele produksjonsprosessen for å finne hvor det er størst potensiale for robotisering. Her er det muligheter for alle!

I en hverdag hvor materialgjenvinningsgrad blir stadig viktigere, kan kanskje deler av svaret ligge i avansert teknologi og innovasjon, særlig innenfor feltet robotteknologi. Utviklingen av roboter som kan sortere, gjenkjenne og behandle resirkulerte materialer, kan være en nøkkel til å låse opp potensialet i avfall – omdanne det fra å være en belastning til å bli en ressurs.

Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer og andre interesserte til å utforske denne fantastiske muligheten. Tore Svartås og Henrik Skjørstad ved Proneo står klare til å assistere deg og din bedrift med å realisere robotteknologiprosjekter, og bringe din idé til virkelighet.

Del artikkelen:

Lignende artikler