Konkurranse for å materialgjenvinne mer

IVAR IKS utlover, sammen med Sesam Ressurs og tre andre avfallsselskaper, utviklingsmidler til bedrifter eller forskningsinstitusjoner som kan finne en løsning for å sortere ut og gjenvinne enda mer av restavfallet.

Konkurransen, en førkommersiell anskaffelse, vil bli utlyst på Doffin i løpet av våren, men allerede nå kan interesserte melde seg på informasjonsmøte og markedsdialog. Avfallsselskapene har fått ti millioner kroner fra Forskningsrådet, som skal brukes til anskaffelsesprosessen og utvikling av mulige løsninger.

Bilde av Ingjerd Bunkholt Olden

Vi tror nøkkelen ligger i samarbeid på tvers av miljøer, så vi håper mange kaster seg på allerede nå, sier Ingjerd Bunkholt, prosjektleder for Sesam-prosjektet.

 

Nye krav 

I den førkommersielle anskaffelsen vil avfallsselskapene, IVAR, ROAF, ØAS, Sesam, og Oslo kommune REG, utfordre markedet på å finne en løsning som kan sortere og materialgjenvinne restavfallet på under 60 millimeter ved ettersorteringsanlegg. Denne delen av restavfallet, som ofte omtales som finstoff, klarer ikke ettersorteringsanleggene å sortere til en kvalitet som kan materialgjenvinnes i dag.  

Det er viktig å få til en løsning på dette fordi lovverket strammer gradvis inn kravene kommunene har til utsortering frem til 2035.  De må sortere ut en betydelig høyere andel av restavfallet enn det som gjøres i dag. Dette er også tilfellet i resten av Europa, forklarer Bunkholt. 

 

Hun sier at det også er her potensialet ligger for bedrifter eller forskningsinstitusjoner som utvikler en løsning for finstoffet. 

Vi må alle levere på de nye kravene og det er en lang vei å gå dit så det vil trolig være stor interesse for metoder som kan sortere ut og sende enda mer til materialgjenvinning, fortsetter hun.  

 
Les mer om prosjektet og meld interesse: http://www.renewhouseholdwaste.no/ 
Del artikkelen:

Lignende artikler