Endelig i gang med plukkanalyse

Sammen med 10 interkommunale- og kommunale renovasjonsselskaper og private aktører i Midt-Norge skal CIVAC se på hvilke ressurser som finnes i det vi kaster i restavfallet. Nå er Mpex i RIR i gang med arbeidet.

Sammen med 10 interkommunale- og kommunale renovasjonsselskaper og private aktører i Midt-Norge skal CIVAC se på hvilke ressurser som finnes i det vi kaster i restavfallet. Nå er Mpex i RIR i gang med arbeidet.

– Dette er et prosjekt som går på å finne ressurser i restavfallet vårt. Dette skal vi finne ut ved å gjennomføre en rekke plukkanalyser av restavfallet. Det vil si at vi tar stikkprøver av avfallet som kommer inn til renovasjonsselskapene og analyserer hva som er i avfallet. At vi nå har fått en million kroner i støtte fra fylkeskommunen, er svært gledelig, sier Trond Norum, daglig leder i CIVAC.

Mepex og RIR kastet seg rundt på kort varsel og var allerede denne uken i gang med de første analysene fra de første områdene i Romsdal.

Totalt skal 10 selskaper i ilden nå utover høsten og vi ser fram til spennende resultater fra henteordning, gjenvinningsstasjoner og hytterenovasjon.

Prosjektet har fått en million kroner fra Trøndelag fylkeskommune, og det har en totalramme på 2,5 million kroner.

 

 

– Vi ønsker å se om det er ressurser i avfallet som vi kan utnytte i et sirkulærøkonomisk perspektiv. Avfallet vi skal se på er både det som vi vanlige forbrukere kaster i restavfallet og som renovasjonsselsapene samler inn. Vi skal se på det som kommer inn på gjenvinningsstasjonene, det som kastes i hytterenovasjon og vi skal se på restavfallet fra private næringsaktører, sier Norum.

CIVAC – Circular Values Cluster – er en avfallsklynge som ble stiftet i mai 2020 med fire store renovasjonsselskaper fra Trøndelag i bresjen. Avfallsklyngen ønsker å samarbeide bredt for å hente ut sirkulærøkonomiske verdier for samfunnet og for avfallsnæringen i Midt- Norge. Det er per i dag 23 medlemsbedrifter i CIVAC.

CIVAC skal jobbe for å bidra til at ressursene i avfallet får en best mulig utnyttelse i etablerte og nye bruksområder og verdikjeder. CIVAC er en ledende aktør i utviklingen av bærekraftige samfunn og klyngen skal lede an i å skape sirkulærøkonomiske gevinster for klyngebedriftene og for samfunnet.

Del artikkelen:

Lignende artikler