Vil være med å skape gevinster for miljøet

TRV-Gruppen i Trondheim ønsker å være en miljøbedrift som tilbyr kundevennlige og miljøriktige avfalls- og gjenvinningsløsninger. – CIVAC er en flott arena hvor både avfallsbransjen og andre kan møtes og jobbe fram løsninger som er til det bedre for miljøet, sier Henning N. Martinsen, daglig leder i Trondheim Renholdsverk.

TRV Gruppen AS eier datterselskapene Trondheim Renholdsverk AS og Retura TRV AS. Totalt har konsernet rundt 200 ansatte, og de leverer fellesadministrative funksjoner til de to datterselskapene, drifter og leier ut fast eiendom og er medeier i flere selskaper innen avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Trondheim Renholdsverk utfører avfalls- og gjenvinningstjenester for husholdningene i Trondheim kommune. Retura TRV leverer avfalls- og gjenvinningsløsninger til næringslivet i tillegg til containerutleie.

TRV Gruppen eies 100% av Trondheim kommune og er et offentligrettslig organ. Forretningsvirksomheten foregår i tråd med strenge kvalitets- og miljøbestemmelser som finnes både etter nasjonale og internasjonale regler og standarder.

 

 

– Det er mange verdier og ressurser som skal videre etter at det er blitt samlet inn av oss. Vi ønsker å jobbe aktivt for å finne bedre behandlingsmetoder av avfallsfraksjonene slik at de kan gi høyere og bedre miljøeffekt enn det dagens løsning gjør, forteller Martinsen.

TRV-Gruppen var med på å stifte avfallsklyngen CIVAC, og håper både avfallsbransjen og andre bedrifter og fagmiljøer sammen kan finne på ideer og løsninger som gjør at mindre av det som kastes i dag går tapt, men heller blir brukt om igjen som en ressurs.

– Det som kastes i dag er ikke avfall. Det er ressurser. Med utgangspunkt i den gode samarbeidskulturen som finnes fra før i avfallsbransjen bestemte vi oss for å stifte en avfallsklynge for å sammen kunne finne flere ressurser i det som kastes i dag. Det er tunge fagmiljø i regionen når det kommer til forskning og utvikling, så det er gode forutsetninger for at vi som klynge skal kunne jobbe godt for å finne bedre løsninger, mener Martinsen.

 

 

– Hvis vi tar Trondheim som et eksempel. I dag blir restavfallet kjørt til energigjenvinning. Det vil si at det blir brent. Her er det mye som kunne gjenvunnet på andre måter og blitt brukt som råvare til andre produkter. Vi ønsker en større materialgjenvinning og på den måten få en mer sirkulær økonomi, fortsetter Martinsen.

Vi ønsker å jobbe aktivt for å finne bedre behandlingsmetoder av avfallsfraksjonene.

TRV Gruppen sier de skal være blant Norges beste når det gjelder å ivareta ressursene i avfallet på en mest mulig moderne, effektiv og miljøvennlig måte, og de skal nasjonalt være ledende når det gjelder innovasjonsgrad, arbeidsmiljø og kvalitet.

 

 

– Vi tar vårt ansvar alvorlig. I CIVAC skal vi være gode til å både komme med ideer, men også ta inn nye ideer og så de i fellesskapets bed, for å si det slik.  CIVAC er en perfekt arena for innovasjon og samarbeid. Det er mye kompetanse blant medlemsbedriftene som kan komme alle til gode, mener Martinsen.

Del artikkelen:

Lignende artikler